Kan jeg søke om støtte flere ganger?

Ja, du kan søke så mange ganger du vil. Har du fått avslag anbefaler vi deg å jobbe med å heve kvaliteten på prosjektet dersom du søker på nytt. Har du fått ja på din søknad oppfordrer vi deg til å fullføre det prosjektet før du søker om støtte til noe nytt. I hver søknadsrunde har vi langt flere gode prosjekter enn vi har midler til.