• Du får svar innen to måneder etter søknadsfristen. Søker du innen 15. september får du svar innen 15. november.