Bærekraft i SpareBank 1 Forsikring

For å nå dette målet må vi hele tiden videreutvikle oss som et bærekraftig selskap som tar samfunnsansvar. FNs bærekraftsmål gir tydelig retning til hvordan vi kan bidra til en mer bærekraftig verden. Vi skal være en pådriver for bærekraftig utvikling og som kunde kan du være trygg på at vi forvalter pensjonen din på en god og bærekraftig måte.

Les mer i vår strategi for bærekraft.

Våre bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Vi jobber for å støtte alle 17 av FNs bærekraftsmål, men har valgt ut tre av målene som vi har ekstra fokus på for å bidra til en mer bærekraftig verden. 


Medlemskap i globale initiativer

United Nations Principles for Responsible Investments (UN PRI)

UN PRI er det største initiativet for ansvarlige investeringer. Samtidig er UN PRI (med pliktig TCFD rapportering) i dag den best egnede internasjonale standarden for ESG rapportering. Alle våre eksterne forvaltere har underskrevet FNs prinsipper for ansvarlige investeringer. Les mer om UN PRI her.

Task force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

TCFD er et rammeverk for klimarisikorapportering. Forbedret forståelse av klimarelaterte risikoer og muligheter er nøkkelen til å nå 1.5-gradersmålet i Paris-avtalen. Relevant rapportering spiller en avgjørende rolle for å sette finansmarkedene i stand til å prise risiko riktig. TCFD-rapportering har kraft til å øke transparens, noe som gjør markedene mer effektive. Les mer om TCFD her.

ISO 14001 -  internasjonalt akseptert miljøstyringssystem standard

Vår eiendomsforvaltning er ISO 14001 sertifisert. Standarden viser beste praksis for proaktiv styring av virksomhetens innvirkning på ytre miljø. Den er basert på to konsepter: kontinuerlig forbedringer og overholdelse av regelverk. Vårt fokus er kontinuerlig forbedringer. Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft innen vår eiendomsforvaltning. 

Ansvarlig forvaltning

Bærekraft er utgangspunktet for vår forvaltning, og kjernen i våre forvaltningsstrategier er å sikre en langsiktig og solid avkastning uten at din pensjon utsettes for unødvendig risiko.

Les mer

Krav til leverandører

Vi skal være tydelige på betydningen av miljøperspektivet overfor våre mange leverandører, både de interne og de eksterne.

Les mer

Bærekraftige bygg

Vi arbeider systematisk med å forbedre innemiljøet, redusere miljørisiko, effektivisere ressursbruk og minimalisere den samlede miljøbelastningen eiendommene medfører.

Eiendomsvirksomheten er  miljøsertifisert i henhold til den internasjonale standarden ​ISO 14001.

Les mer

Eget hus

Vi tok bærekraftige valg ved flytting til nye lokaler, ved å ikke gjennomføre oppussing og gjenbruk av møbler - i tillegg til å velge en leverandør til kantinen som leverer kortreist mat, større utvalg av økologiske produkter og sunnere hjemmelaget mat.​

Les mer

Ønsker du å vite mer om hvordan banken jobber med bærekraft?

Les mer om bankens arbeid med bærekraft.

 

Kontakt oss

Telefon

21 02 50 50