Kausjonist
– hva betyr det?

Vurderer du å stille som kausjonist for barna, men er usikker på hva det egentlig innebærer? Her er noen tips og råd på veien. 

Video placeholder image

Hva vil det si å være kausjonist?

Halvparten har foreldrene som kausjonister

Med høye boligpriser og krav om 15 % egenkapital, er det ikke bare-bare for dagens unge å komme seg inn på boligmarkedet. Flere enn noen gang er avhengig av hjelp fra foreldrene for å få det til. I dag har rundt halvparten av unge førstegangskjøpere foreldrene som kausjonister. Det er med andre ord ganske vanlig å kausjonere for barna sine. 

3 gode råd til deg som vurderer å være kausjonist

Alternativer til kausjon

Ønsker du å hjelpe barna inn på boligmarkedet, uten å måtte kausjonere for lånet? Da kan en pengegave eller forskudd på arv være et alternativ. Etter at arveavgiften ble fjernet i 2014, er det per i dag ingen arveavgift, uansett beløp og om arven blir fordelt før eller etter et dødsfall. Men pass på at arveforskudd blir godt dokumentert. Et annet alternativ til kausjon, er å låne opp på egen bolig og gi dette som egenkapital til barnet i stedet.