• Forsikringen dekker ikke psykolog- og psykiatritjenester.