Bytte regnskapsprogram?

Slik flytter du til SpareBank 1 Regnskap 

 

bank-regnskap-bedrift-butikk

5 ting du må gjøre først

1. Finn byttedato
Det første du må gjøre, er å finne en dato du ønsker å bytte på. Fram til denne datoen skal regnskapet føres i det gamle regnskapsprogrammet, mens du fra og med byttedatoen fører det i SpareBank 1 Regnskap. Byttedato er altså det samme som startdato i SpareBank 1 Regnskap. Du kan bytte regnskapsprogram når som helst, men for bedrifter som er mva-registrert anbefaler vi å velge byttedato etter endt mva-termin. 

2. Avslutt regnskapet i det gamle programmet 
Før du flytter regnskapet må du bli ferdig med perioden i det gamle regnskapsprogrammet. Skal du for eksempel bytte regnskapsprogram etter 2. mva-termin, må du føre alle bilag til og med 30. april i det gamle programmet. Du må også avstemme banken til og med april måned. Vi anbefaler i tillegg at du avstemmer vesentlige balansekontoer.  

3. Kontroller regnskapet
Etter at du har avstemt banken, må du forsikre deg om at saldobalansen i det gamle regnskapsprogrammet går i null. I tillegg må du kontrollere at summen av åpne poster på kunder stemmer med saldo på konto 1500 og at summen av åpne poster på leverandører stemmer med konto 2400. Hvis saldobalansen ikke går i null eller åpne poster ikke stemmer med saldobalansen, får du ikke lagt det inn i SpareBank 1 Regnskap. 

4. Ta ut rapporter fra det gamle regnskapsprogrammet
Å flytte regnskapet vil i praksis si å legge regnskapstall og informasjon fra det gamle regnskapsprogrammet inn i SpareBank 1 Regnskap. Vi anbefaler å ta ut de tre rapportene nedenfor datert dagen før din startdato i SpareBank 1 Regnskap. Da har du tallene lett tilgjengelig når du skal registrere dem i SpareBank 1 Regnskap.

  • Åpne poster – kunder: Rapport over hva kunder skylder deg.
  • Åpne poster – leverandør: Rapport over hva du skylder dine leverandører.
  • Saldobalanse eller balanserapport: Oversikt over saldo på alle hovedbokskontoer.

5. Registrer saldobalanse og åpner poster i SpareBank 1 Regnskap
Til slutt legger du saldobalanse og åpne poster inn i SpareBank 1 Regnskap.  

dame-tenker-okonomi

Ta vare på bilagene

Husk at du må oppbevare regnskapsmateriale i 5 år. Det vil si at du blant annet må ta vare på alle bilag fra ditt tidligere regnskapsprogram. Spør leverandøren eller regnskapsføreren din om dette oppbevares i systemet eller om du må oppbevare det selv. Les mer om oppbevaring av regnskapsmateriale hos Altinn.


4 tips før du begynner å bruke SpareBank 1 Regnskap

Ofte stilte spørsmål


Trenger du hjelp?

Ring 05770 eller send inn et av skjemaene under.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }