Annen sykdom

Annen sykdom er en utvidet yrkesskadeforsikring, som sikrer dine ansatte hvis de blir varig uføre på grunn av andre sykdommer enn yrkessykdommer.

Dekker slitasje- og belastningsskader.
Tilpasses både til alder og inntektsnivå.
God oppfølgning og veiledning av den ansatte ved sykdom.
landbruk

Hva dekker annen sykdom?

Annen sykdom sikrer at den ansatte også får en økonomisk erstatning hvis hen blir varig ufør på grunn av andre sykdommer enn yrkessykdom.

Dekning Annen sykdom
40 - 100 % uførhet på grunn av sykdom

 

Tilleggsdekninger

 
Medisinsk invaliditet (menerstatning) på grunn av sykdom (50 - 100 %)
Forhåndsutbetaling ved uførhet

Slitasje- og belastningsskader

I følge arbeidstilsynet er arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager den største enkeltårsaken til sykefravær i arbeidslivet. I motsetning til kun yrkesskadeforsikring vil Annen sykdom også dekke slitasje- og belastningsskader.

I yrker hvor arbeidet foregår i uheldige arbeidsstillinger, ensformige enkeltoperasjoner, sittestillinger eller med vibrasjoner fra maskiner og arbeidsutstyr er man mest utsatt for belastningsskader. Ved arbeid på data er det plager i hode, nakke, skulder og underarmer som er mest vanlig.


Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har dere forsikring for annen sykdom hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for din bedrift. 

 

Har du blitt ufør?

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring.