Største eiere egenkapitalbevis

Her finner du de 20 største eiere av egenkapitalbevis pr. 30. juni 2023.

20 største eiere Antall Andel
1 SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus 4 863 436 39,26 %
2 SpareBank 1 Stiftelsen Halden 3 126 414 25,24 %
3 Pareto Invest Norge AS 1 237 140 9,99 %
4 Vpf Eika Egenkapitalbevis 490 504 3,96 %
5 The Bank Of New York Mellon Sa/Nv 209 805 1,69 %
6 Landkreditt Utbytte 195 000 1,57 %
7 Kommunal Landspensjonskasse Gjensidige 180 205 1,45 %
8 Spesialfondet Borea Utbytte  138 438 1,12 %
9 Wenaasgruppen AS 120 000 0,97 %
10 Bergen Kommunale Pensjonskasse 70 000 0,57 %
11 Hausta Investor AS 66 500 0,54 %
12 Foretakskonsulenter AS 65 043 0,53 %
13 Bkk Pensjonskasse 64 000 0,52 %
14 Catilina Invest AS 63 467 0,51 %
15 Sanden Equity AS 53 819
0,43 %
16 Melesio Invest As 51 330 0,41 %
17 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 46 000 0,37 %
18 Mp Pensjon Pk 45 292 0,37 %
19 Wikborg Tord Geir 37 956 0,31 %
20 Forsvarets Personellservice 32 217 0,26 %
Sum 20 største 11 156 566 90,06 %
Øvrige egenkapitalbeviseiere 1 231 994 9,94 %
Totalt antall egenkapitalbevis (pålydende 100 kroner) 12 388 560 100,00 %