Største eiere egenkapitalbevis

Her finner du de 20 største eiere av egenkapitalbevis per 30. juni 2021.

20 største eiere Antall Andel
1 SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus 4 863 436 39,26 %
2 SpareBank 1 Stiftelsen Halden 3 126 414 25,24 %
3 Pareto Invest As 1 175 864 9,49 %
4 Vpf Eika Egenkapitalbevis 403 825 3,26 %
5 The Bank Of New York Mellon Sa/Nv 209 805 1,69 %
6 Landkreditt Utbytte 200 000 1,61 %
7 Bergen Kommunale Pensjonskasse 130 000 1,05 %
8 Spesialfondet Borea Utbytte  126 319 1,02 %
9 Wenaasgruppen As 120 000 0,97 %
10 Salt Value As 81 680 0,66 %
11 Catilina Invest As 68 467 0,55 %
12 Foretakskonsulenter As 65 043 0,53 %
13 Bkk Pensjonskasse 64 000 0,52 %
14 Hausta Investor As 60 000 0,48 %
15 Espedal & Co As 57 600 0,46 %
16 Sanden As 53 819 0,43 %
17 Melesio Invest As 51 330 0,41 %
18 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 46 000 0,37 %
19 Mp Pensjon Pk 45 292 0,37 %
20 Sole Active As 43 708 0,35 %
Sum 20 største 10 992 602 88,73 %
Øvrige egenkapitalbeviseiere 1 395 958 11,27 %
Totalt antall egenkapitalbevis (pålydende 100 kroner) 12 388 560 100,00 %