Største eiere egenkapitalbevis

Her finner du de 20 største eiere av egenkapitalbevis pr. 30. juni 2022.

20 største eiere Antall Andel
1 SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus 4 863 436 39,26 %
2 SpareBank 1 Stiftelsen Halden 3 126 414 25,24 %
3 Pareto Invest AS 1 231 977 9,94 %
4 Vpf Eika Egenkapitalbevis 510 708 4,12 %
5 The Bank Of New York Mellon Sa/Nv 209 805 1,69 %
6 Landkreditt Utbytte 200 000 1,61 %
7 Spesialfondet Borea Utbytte  157 223 1,27 %
8 Kommunal Landspensjonskasse Gjensidige 140 205 1,13 %
9 Wenaasgruppen AS 120 000 0,97 %
10 Bergen Kommunale Pensjonskasse 70 000 0,57 %
11 Catilina Invest AS 68 467 0,55 %
12 Foretakskonsulenter AS 65 043 0,53 %
13 Bkk Pensjonskasse 64 000 0,52 %
14 Hausta Investor AS 60 000 0,48 %
15 Sanden Equity AS 53 819
0,43 %
16 Melesio Invest As 51 330 0,41 %
17 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 46 000 0,37 %
18 Mp Pensjon Pk 45 292 0,37 %
19 Wikborg Tord Geir 36 001 0,29 %
20 Forsvarets Personellservice 32 217 0,26 %
Sum 20 største 11 151 137 90,01 %
Øvrige egenkapitalbeviseiere 1 237 423 9,99 %
Totalt antall egenkapitalbevis (pålydende 100 kroner) 12 388 560 100,00 %