Største eiere egenkapitalbevis

Her finner du de 20 største eiere av egenkapitalbevis pr. 27. mars 2024.

20 største eiere Antall Andel
1 SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus 4 863 436 39,26 %
2 SpareBank 1 Stiftelsen Halden 3 126 414 25,24 %
3 Pareto Invest Norge AS 1 234 613 9,97 %
4 Vpf Eika Egenkapitalbevis 520 755 4,20 %
5 Spesialfondet Borea Utbytte 242 887 1,96 %
6 The Bank Of New York Mellon Sa/Nv 189 548 1,53 %
7 Landkreditt Utbytte 187 497 1,51 %
8 Kommunal Landspensjonskasse Gjensidige 180 205 1,45 %
9 Wenaasgruppen AS 120 000 0,97 %
10 Hausta Investor AS 80 000 0,65 %
11 Bergen Kommunale Pensjonskasse 70 000 0,57 %
12 Foretakskonsulenter AS 65 043 0,53 %
13 Bkk Pensjonskasse 64 000 0,52 %
14 Catilina Invest AS 60 941 0,49 %
15 Melesio Invest AS 51 330
0,41 %
16 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 46 000 0,37 %
17 Mp Pensjon Pk 43 792 0,35 %
18 Wikborg 37 956 0,31 %
19 Forsvarets Personellservice 32 217 0,26 %
20 Stavanger kommune 30 954 0,25 %
Sum 20 største 11 247 588 90,79 %
Øvrige egenkapitalbeviseiere 1 140 972 9,21 %
Totalt antall egenkapitalbevis (pålydende 100 kroner) 12 388 560 100,00 %
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }