Eierstyring og selskapsledelse

En bærekraftig og ansvarlig virksomhet forutsetter godvirksomhetsstyring og godt lederskap.

Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 Østfold Akershus omfatter deverdier, mål og overordnede prinsippersom selskapet styres og kontrolleresetter, og legger grunnlaget for langsiktigverdiskaping til beste for kundene, egenkapitalbeviseierne, medarbeiderneog andre interessenter. Finansforetakslovenmed forskrifter, regnskapslovens §3-3b og norsk anbefaling for eierstyringog selskapsledelse ligger til grunn forredegjørelsen.

Les mer om eierstyring og selskapsledelse 


Kontakt

Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469