Virksomhetsstyring

Eierstyring og selskapsledelse

En bærekraftig og ansvarlig virksomhet forutsetter god virksomhetsstyring og et godt lederskap.

Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 Østfold Akershus omfatter de verdier, mål og overordnede prinsipper som selskapet styres og kontrolleres etter, og legger grunnlaget for langsiktig verdiskaping til beste for kundene, egenkapitalbeviseierne, medarbeiderne og andre interessenter. Finansforetaksloven med forskrifter, regnskapslovens §3-3b og norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ligger til grunn forredegjørelsen.

Les mer om eierstyring og selskapsledelse 


Kontakt

Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469