Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 Østfold Akershus omfatter de mål og overordnede prinsipper som konsernet styres og kontrolleres etter for å sikre egenkapitalbeviseiernes, kundenes og ansattes interesser.

Konsernets virksomhetsstyring skal sikre en forsvarlig formuesforvaltning og gi økt trygghet for at kommuniserte mål og strategier blir nådd og realisert.


Kontakt

Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469