Egenkapitalbeviseiermøte

Valgmøte for eiere av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østfold Akershus (SOAG) ble holdt torsdag 3. mars 2022.