Representantskapsmøter

Her finner du protokoller fra avholdte representantskapsmøter.

2023

Protokoll og deltagerliste representanskapsmøte 30.03.2023 (pdf)
Innkalling til representantskapsmøte (pdf)
Vedlegg 1 Godtgjørelsesrapport 2022 (pdf)
Vedlegg 2 Årsapport 2022 (pdf)
Vedlegg 3 Instrukds for valgkomité (pdf)

2022

Protokoll og deltakerliste representantskapsmøte 29.03.22 (pdf)
Innklalling til representanskapsmøte (pdf)
Vedlegg 1 Retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer (pdf)
Vedlegg 2 Godtgjørelsesrapport 2021 (pdf)
Vedlegg 3 Årsrapport 2021 (pdf)
Vedlegg 4 Vedtekter SpareBank 1 Østfold Akershus - endring med sporing (pdf)
Vedlegg 5 Instruks for valgkomité - endring med sporing (pdf)

2021

Innkalling til representantskapsmøte 30.03.21 (pdf)
Representantskapsmøte 30.03.21 (pdf) (valgmøte og regnskapsmøte i ett møte), m/vedlegg årsrapport 2020

2020

Innkalling til representantskapsmøte/valgmøte 02.04.20 (pdf)
Protokoll fra valgmøte representantskapet 02.04.20 (pdf)
Innkalling til representantskapsmøte 02.04.20 (pdf) m/vedlegg Årsrapport 2019 (pdf)
Ny korrigert innkalling til Representantskapsmøtene 2.4.20 (pdf)
Protokoll fra representantskapsmøte 02.04.20 (pdf)
Valgmøte 04.04.20 (pdf)

2019

Innkalling til representantskapsmøte 09.04.19 (pdf) m/vedlegg Årsrapport 2018 (pdf)
Innkalling til valgmøte (representantskapsmøte) 09.04.19 (pdf)
Protokoll fra Representantskapsmøte 09.04.19 (pdf)
Protokoll fra Valgmøte 09.04.19 (pdf)

2018

Innkalling til representantskapsmøte 09.04.18 (pdf) m/vedlegg Årsrapport 2017 (pdf)
Protokoll fra Representantskapsmøte 09.04.18 (pdf)
Innkalling til representantskapsmøte valgmøte (pdf)
Protokoll fra Valgmøte 09.04.18 (pdf)