Representantskapsmøter

Her finner du protokoller fra avholdte representantskapsmøter.

2024

Protokoll og deltagerliste representanskapsmøte 21.03.2024 (pdf)
Innkalling til representantskapsmøte 21.03.2024 (pdf)
Vedlegg 1 Godtgjørelsesrapport 2023 (pdf)
Vedlegg 2.1 Årsregnskap 2023 (zip/ESEF-format)
Vedlegg 2.2 Årsrapport 2023 (pdf)

2023

Protokoll og deltagerliste representanskapsmøte 30.03.2023 (pdf)
Innkalling til representantskapsmøte (pdf)
Vedlegg 1 Godtgjørelsesrapport 2022 (pdf)
Vedlegg 2 Årsapport 2022 (pdf)
Vedlegg 3 Instrukds for valgkomité (pdf)

2022

Protokoll og deltakerliste representantskapsmøte 29.03.22 (pdf)
Innklalling til representanskapsmøte (pdf)
Vedlegg 1 Retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer (pdf)
Vedlegg 2 Godtgjørelsesrapport 2021 (pdf)
Vedlegg 3 Årsrapport 2021 (pdf)
Vedlegg 4 Vedtekter SpareBank 1 Østfold Akershus - endring med sporing (pdf)
Vedlegg 5 Instruks for valgkomité - endring med sporing (pdf)

2021

Innkalling til representantskapsmøte 30.03.21 (pdf)
Representantskapsmøte 30.03.21 (pdf) (valgmøte og regnskapsmøte i ett møte), m/vedlegg årsrapport 2020

2020

Innkalling til representantskapsmøte/valgmøte 02.04.20 (pdf)
Protokoll fra valgmøte representantskapet 02.04.20 (pdf)
Innkalling til representantskapsmøte 02.04.20 (pdf) m/vedlegg Årsrapport 2019 (pdf)
Ny korrigert innkalling til Representantskapsmøtene 2.4.20 (pdf)
Protokoll fra representantskapsmøte 02.04.20 (pdf)
Valgmøte 04.04.20 (pdf)

2019

Innkalling til representantskapsmøte 09.04.19 (pdf) m/vedlegg Årsrapport 2018 (pdf)
Innkalling til valgmøte (representantskapsmøte) 09.04.19 (pdf)
Protokoll fra Representantskapsmøte 09.04.19 (pdf)
Protokoll fra Valgmøte 09.04.19 (pdf)

2018

Innkalling til representantskapsmøte 09.04.18 (pdf) m/vedlegg Årsrapport 2017 (pdf)
Protokoll fra Representantskapsmøte 09.04.18 (pdf)
Innkalling til representantskapsmøte valgmøte (pdf)
Protokoll fra Valgmøte 09.04.18 (pdf)

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }