Valgkomiteen

Representantskapet oppnevner en valgkomité blant Representantskapets medlemmer. 

Valgkomiteen skal ha følgende sammensetning

  • Den skal bestå av inntil 6 medlemmer og inntil 6 personlige varamedlemmer, 
  • Representanter fra alle grupper i Representantskapet.
  • Ansatte skal ha ett medlem 
  • Innskyterne og eierne av egenkapitalbevis skal ha to medlemmer hver

 

Leder
Tollef Myrvang Jensen
Bjørn Elvestad (varamedlem)

Medlemmer ansatte 
Ina Tiller
Øivind Funderud (varamedlem)

Medlemmer innskytere 
Pål Scott Hagen
Inger-Lise Skartlien
Jarle Huseby (varamedlem)
Thor Sanderød (varamedlem)

Medlemmer egenkapitalbeviseiere
Just Erik Næss
Kjell Hagen
Erling H. Nord-Varhaug  (varamedlem)
Liv Monica Lundberg (varamedlem)


Kontakt

Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469