Valgkomiteen

Representantskapet oppnevner en valgkomité blant Representantskapets medlemmer. 

Valgkomiteen skal ha følgende sammensetning

  • Den skal bestå av inntil 6 medlemmer og inntil 6 personlige varamedlemmer, 
  • Representanter fra alle grupper i Representantskapet.
  • Ansatte skal ha ett medlem 
  • Innskyterne og eierne av egenkapitalbevis skal ha to medlemmer hver

 

Leder
Tollef Myrvang Jensen
Varamedlem Bjørn Elvestad

Medlemmer ansatte 
Mona Magnussen
Elisabeth Snerlebakken (vara)

Medlemmer innskytere 
Jarle Huseby
Arild Ruver Andersen
Pål Scott Hagen (vara)
Elisabeth T. Krusinski (vara)

Medlemmer egenkapitalbeviseiere
Erling H. Nord-Varhaug 
Kjell Hagen 
Liv Monica Lundberg (vara)
Ragnhild L. Grimstad (vara)Kontakt

Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469