Inntektsforsikring

Det finnes flere måter å forsikre inntekten din. Et eksempel er uføreforsikring, som sikrer inntekten dersom du skulle bli ufør og helt eller delvis ikke kan jobbe.

Hva er inntektsforsikring?

Uføreforsikring er én type inntektsforsikring. Den gir deg utbetaling hvis du blir ufør, i tillegg til det du får fra NAV og arbeidsgiver. Du kan velge mellom to typer uføreforsikringer, og vurdere selv om du trenger én eller begge.

Uførepensjon

  • Uførepensjon utbetales som et fast månedlig beløp. 
  • Så lenge du er minst 50 % ufør får du utbetalt hele forsikringssummen.
  • Du får utbetaling både ved varig og midlertidig uførhet, helt frem til du blir pensjonist (67 år).

Uførekapital

  • Uførekapital utbetales som en skattefri engangssum.
  • Du får utbetaling ved varig uførhet.

Utbetalingen sikrer deg inntekt selv om du ikke kan jobbe, og du bestemmer selv hva du ønsker å bruke pengene til. Mange velger å bruke pengene til å nedbetale gjeld raskt og til å oppgradere boligen sin til den nye tilværelsen.

Dette er derfor en smart forsikring for deg som er ung og har mange år igjen å jobbe.
 

Jente som leker utenfor huset sitt

Hva koster inntektsforsikring?

Du kan sjekke pris på uførepensjon med vår kalkulator. Da trenger vi litt informasjon om deg og hvilken forsikringssum du ønsker.

For å kjøpe en slik inntektsforsikring må du fylle ut en helseerklæring.