Miljøforsikring

Miljøforsikring dekker det miljøansvaret bedriften kan få etter naturmangfoldloven.

en hånd tar vannprøver etter forurensing for å sjekke miljøskade
Dekker erstatningsansvar ved skade skade på egen og andres grunn.
Dekker kostnader til å gjenopprette naturen slik den var før skaden.
Dekker kostnader til rettssak i forbindelse med miljøskade.

et tre illustrerer miljøforsikring

Hva dekker miljøforsikring?

Miljøansvar dekker det ansvaret bedriften har etter naturmangfoldloven, for å rydde opp etter forurensning og gjenopprette det økologiske mangfoldet, på egen og andres grunn.

Dekninger Miljøansvar
Ansvar ved plutselig og uforutsett skade på naturen etter naturmangfoldloven
Juridisk bistand
- Hjelp til avklaring av erstatningsansvar ved skade
- Hjelp ved rettslig prosess

Greit å vite om miljøforsikring

Hva er miljøansvar og miljøskade?

Miljøansvar
Miljøansvar handler om å ta ansvar for miljøet, ved å begrense endringer av økosystemer, reduksjon av naturressursene og biologisk mangfold. Ved uhell og ulykker kan bedriften få et miljøansvar i form av krav om opprydning og gjenoppretting, etter naturmangfoldloven.

Miljøskade og forurensning
Miljøskade i denne sammenhengen er menneskelig innvirkning på naturmiljøet, gjennom forurensning. Forurensning er her definert som tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet.

Eksempel på skade dekket av miljøforsikringen

En lastebil kjører av veien og det lekker store mengder diesel og olje ut i en elv. Ulykken skader det biologiske mangfoldet i elven. Dette ansvaret er dekket av miljøforsikringen.

Er ikke bedriftsansvarsforsikring nok?

​​​​​​​Erstatningsansvar som kreves etter naturmangfoldloven dekkes ikke gjennom vanlige ansvarsforsikringer. Bedriftsansvarsforsikringen dekker kun skade på andres ting eller personer grunnet plutselig og uforutsett forurensning. Bedriftsansvarsforsikringen dekker ikke skade på egne ting eller egen eiendom. Miljøansvarsforsikringen derimot dekker også skade på egen grunn.

Hva er naturmangfoldloven?

Naturmangfoldloven er en lov som har som mål å beskytte og bevare natur, landskap og biologisk mangfold i Norge for kommende generasjoner. Loven regulerer også hvordan naturmangfoldet skal forvaltes og hvordan det skal brukes.

I henhold til denne loven kan en virksomhet bli holdt ansvarlig for miljøskader, enten den kan klandres eller ikke. Bedriften kan dessuten bli ansvarlig hvis den ikke i tilstrekkelig grad har prøvd å unngå en skade. Ved en skade kan bedriften bli pålagt å betale for opprydding, i tillegg til kostnadene med å tilbakeføre naturen slik den var før skaden.


Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har du allerede miljøforsikring hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?

 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }