19. november utbetaler vi 231 millioner kroner i kundeutbytte

 

Bankens styre vedtok den 28. oktober* å utbetale 231 millioner kroner av bankens overskudd i kundeutbytte til personer med lån og innskudd i banken. Pengene overføres til konto rundt den 19. november og kunder får melding i nettbanken om hvor mye de får i kundeutbytte.


*Det er myndighetenes føringer om forsiktig utbetaling pga koronapandemien som gjorde at banken valgte å utsette utbetalingen til november.

Vi deler med deg

– om kundeutbytte

Det er bankens representantskap som årlig tar stilling til hvor mye som skal deles ut i kundeutbytte. Hvor mye den enkelte person kan få i kundeutbytte er basert på hvor stort bankens årlige overskudd er, at representantskapet vedtar utbetaling det aktuelle året og hvor mye du selv har i innskudd og lån i banken. 

  • Utbytte deles ut til både privatpersoner og bedrifter. 
  • Du kan få kundeutbytte av maks 2 millioner i lån i banken.
  • Samskyldnere (personer med felles lån) kan få kundeutbytte for inntil 4 millioner kroner.
  • Du kan få kundeutbytte av maks 2 millioner i innskudd i banken.
  • Kundeutbyttet gjelder fra første krone og opp til 2 millioner kroner. 
  • Beløp mindre enn én krone utbetales ikke og øre avrundes oppover eller nedover etter vanlige avrundingsregler.
  • Kundeutbytte er ifølge skattedirektoratet skattepliktig både for privatpersoner og bedrifter.

Kundeutbyttekalkulator: Sjekk hvor mye du kan få

Beløpet for kundeutbytte i kalkulatoren er et eksempel og tar ikke utgangspunktet i bankens årsresultat for 2020, eller for medlåntaker. Kundeutbyttekalkulatoren gir deg en pekepinn på hva du kan få i utbytte. Beregningen er basert på blant annet bankens årlige overskudd, samt hvor stort lån og innskudd du har hatt gjennom året. Gå til kalkulator her


Slik beregnes kundeubytte

Beløpets størrelse vil variere fra år til år ut fra hvor stort bankens overskudd er (etter skatt) og hvor stort lån og innskudd du har. Kundeutbytte deles ut basert på en årlig vurdering av blant annet bankens lønnsomhet, soliditet og markedets forventninger. Det er bankens representantskap som vedtar om det skal deles ut kundeutbytte og hvor mye. For regnskapsårene 2019 og 2020 har banken også tatt hensyn til myndighetenes føringer grunnet koronapandemiens økonomiske virkninger.

Utbyttet er basert på daglig saldo (*) gjennom siste kalenderår og gis for innskudd på inntil 2 millioner kroner + utlån på inntil 2 millioner, altså for inntil 4 millioner kroner, som er maksimum beregningsgrunnlag for både innskudd og lån. (*Dette beregnes på samme måte som for renter.) 

Basert på bankens innskudds- og utlånsmasse, årsresultatet etter skatt samt vedtak i representantskapet, betaler vi inntil 50 prosent utbytte til  egenkapitalbeviseiere og til kundeutbytte. For å få maksimalt kundeutbytte må du ha hatt et lån på 2 millioner kroner gjennom hele året.  På samme måte vil et bankinnskudd på 2 millioner kroner gjennom hele året også gi full uttelling for kundeutbytte. Se for øvrig egne regler for samskyldnere.

Finansdepartementet har gitt tillatelse til å benytte grunnfondskapital til kundeutbytte. Utdelingen av kundeutbytte er regulert av Finansforetaksloven §10-17 fjerde ledd, som klassifiserer kundeutbytte som en disponering av årsresultatet. Denne klassifiseringen har banken lagt til grunn regnskapsmessig, og har således behandlet utbetalingen som en egenkapitaltransaksjon.  

Hva gir kundeutbytte?

Alle typer innskudd i banken på inntil 2 millioner gir kundeutbytte. Andre spareformer, som fond- og aksjesparing, gir ikke slikt utbytte. Forsikringene dine teller heller ikke med i beregningsgrunnlaget.

Alle typer lån og kreditter i banken gir kundeutbytte.

Utbyttet beregnes på ditt totale låneengasjement opp til 2 millioner. Det enkelte lån beregnes ikke hver for seg.

Når samboere/ektefeller har lån sammen, får hovedlåntaker utbetalt kundeutbytte. Hvert enkelt par må selv bli enige om hvordan utbyttet skal fordeles internt.

Ved uforutsette problemstillinger forbeholder SpareBank 1 Østlandet seg retten til å endre. Spørsmål og svar om kundeutbytte

Bli kunde på få minutter

Du får nettbank med en gang og kan opprette alle de kontoer som passer akkurat deg.

Bli bedriftskunde

Du får en bank som kjenner det lokale markedet og som alltid er der for å gi deg god hjelp i viktige avgjørelser.

Eksempel på kundeutbytte

Familie - felles lån
Lån: kr 4. millioner
Innskudd: kr 75 000

Kundeutbytte
kr 6 014*

Singel
Lån: kr 2 millioner
Innskudd: kr 600 000

Kundeutbytte
kr 3 838*

Student
BSU: kr 300 000
Innskudd: kr 50 000

Kundeutbytte
kr 517*

Bedrift
Lån: kr 2 millioner
Innskudd: kr 1,2 millioner

Kundeutbytte
kr 4 723*

* Forutsetter at du har hatt samme lånebeløp og innskudd på konto gjennom hele året. Eksemplet gjelder for opptjeningsåret 2020. Merk at dette kun er et eksempel og at den faktiske utbetalingen kan skille seg fra eksemplene.