Kundeutbytte

Vi deler overskuddet med deg - som første bank med kundeutbytte! Kundeutbytte betales til personer og bedrifter med innskudd og lån.

Sjekk hva du kan få

Legg inn dine lån og innskudd for å beregne hva du kan få i kundeutbytte. Beløpets størrelse vil variere, blant annet ut fra hvor stort bankens årlige overskudd er og hvor stort lån og innskudd du har gjennom året.

?

Du kan få kundeutbytte av maks 2 millioner lån i banken.

?

Du kan få kundeutbytte av maks 2 millioner innskudd i banken.


NB: For tidligere kunder av SpareBank 1 Oslo Akershus beregnes kundeutbytte i år fra 1. april 2017.

Sjekk hva du kan få

Legg inn dine lån og innskudd for å beregne hva du kan få i kundeutbytte. Beløpets størrelse vil variere, blant annet ut fra hvor stort bankens årlige overskudd er og hvor stort lån og innskudd du har gjennom året.

?

Du kan få kundeutbytte av maks 2 millioner lån i banken.

?

Du kan få kundeutbytte av maks 2 millioner innskudd i banken.


Bli kunde på få minutter. Du får nettbank med en gang og kan opprette alle de kontoer som passer akkurat deg.

Vi deler av overskuddet

Som første bank i Norge deler SpareBank 1 Østlandet (tidligere Sparebanken Hedmark og SpareBank 1 Oslo Akershus) av overskuddet og betaler utbytte til kundene. Du vil automatisk motta et beløp basert på bankens årlige overskudd og hvor mye du selv har i innskudd og lån i banken. 

 • Utbytte gis til privatpersoner og bedrifter.
 • Du kan få kundeutbytte av maks 2 millioner lån i banken.
 • Du kan få kundeutbytte av maks 2 millioner innskudd i banken.
 • Første utbetaling i løpet av første halvår 2018.
 • Kundeutbytte betales til personer og bedrifter med innskudd og lån i SpareBank 1 Østlandet (tidligere Sparebanken Hedmark og SpareBank 1 Oslo Akershus). Opptjening for kunder i tidligere SpareBank 1 Oslo Akershus startert fra fusjonstidspunktet 1. april 2017.

 • Beløpets størrelse vil variere ut fra hvor stort bankens overskudd er (etter skatt) og hvor stort lån og innskudd du har i banken.  Kundeutbytte deles ut basert på en årlig vurdering av blant annet bankens lønnsomhet, soliditet og markedets forventninger. Det er bankens representantskap som vedtar om det skal deles ut kundeutbytte og hvor mye. Opptjening for kunder i tidligere SpareBank 1 Oslo Akershus startert fra fusjonstidspunktet 1. april 2017.

  Eksempel: Dersom banken tjener 1 milliard kroner, vil SpareBank 1 Østlandet kunne dele ut cirka 165 millioner kroner i utbytte til kundene. Dette kan bety inntil 4 000 kroner rett inn på konto hvis du gjennom hele året har to millioner kroner eller mer i lån. Dette er et virkelighetsnært eksempel som teller i en vanlig husholdning. Har du også 2 millioner i innskudd vil du kunne få til sammen 8 000 kroner i utbytte.

 • Banken ønsker å dele ut kundeutbytte og gi litt tilbake i stedet for å beholde disse pengene eller dele dem ut i gaver. Dette har blant annet bakgrunn i bankens nye eierstruktur. Den vanlige gaveutdelingen i Hedmark videreføres av bankens største eier, Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse.

  Bakgrunnen for at banken deler ut kundeutbytte
  SpareBank 1 Østlandet gikk på børs 13. juni 2017.  Nå kan kundene også kjøpe egenkapitalbevis (EK-bevis) og bli medeiere i banken. Egenkapitalbevis er sparebankenes svar på aksjer. Etter børsnoteringen har banken som mål å betale 50 prosent av overskuddet i utbytte til EK-beviseierne.

  Enkelt sagt kan man si at en sparebank skiller seg fra aksjeselskaper ved at egenkapitalen består både av EK-eiernes kapital og den selveiende kapitalen (den bankeide kapitalen). Begge disse eierklassene skal motta forholdsvis like mye i utbytte. Det er utbyttet til den selveiende kapitalen banken nå vil dele ut til kundene.

 • Kundeutbyttet for 2017 utbetales etter at årsregnskapet er vedtatt i begynnelsen av året 2018. Opptjeningsåret starter 1. januar hvert år. Både utbyttet til egenkapitalbeviseierne og kundeutbyttet vedtas årlig av representantskapet i forbindelse med godkjenning av årsregnskapet.

  Mer om utbyttefordelingen
  Sparebanker skiller seg fra forretningsbanker ved at de både har egenkapital som eies av vanlige eiere slik som i et aksjeselskap, og egenkapital som er selveiende og eies av banken. Den selveiende egenkapitalen er unik for sparebanker og det er utbyttet til denne kapitalen som banken deler ut til kundene. Bankens utbytte til kundene er forholdsmessig like stort som utbyttet til de som eier egenkapitalbevis. 

Slik fungerer kundeutbytte

På bakgrunn av hva du har i lån og innskudd gjennom 2017, får du utbetalt kundeutbytte etter at bankens regnskap er vedtatt i begynnelsen av 2018. Det er bankens representantskap som hvert år tar stilling til hvor mye som skal deles ut i kundeutbytte.

Kundeutbytte betales til personer og bedrifter som har innskudd og/eller lån i SpareBank 1 Østlandet. Kundeutbyttet gjelder fra første krone og opp til 2 millioner kroner. 


Slik beregnes kundeubytte

Beløpets størrelse vil variere ut fra hvor stort bankens overskudd er (etter skatt) og hvor stort lån og innskudd du har. Kundeutbytte deles ut basert på en årlig vurdering av blant annet bankens lønnsomhet, soliditet og markedets forventninger. Det er bankens representantskap som vedtar om det skal deles ut kundeutbytte og hvor mye.

Utbyttet er basert på daglig saldo (*) gjennom siste kalenderår fra og med 2017 og gis for innskudd på inntil 2 millioner kroner + utlån på inntil 2 millioner, altså for inntil 4 millioner kroner, som er maksimum beregningsgrunnlag for både innskudd og lån. (*Dette beregnes på samme måte som for renter.) 

Basert på bankens innskudds- og utlånsmasse i 2016 og et resultat etter skatt på 1 milliard kroner, samt 50 prosent utbytte til både egenkapitalbeviseiere og til kundeutbytte, tilsier dette cirka 4 000 kroner i kundeutbytte dersom vedkommende har hatt et lån på minst 2 millioner kroner gjennom hele året.  På samme måte vil et bankinnskudd på 2 millioner kroner gjennom hele året også gi cirka 4 000 kroner i kundeutbytte. Som eksempelet viser, vil derfor en kunde kunne motta maksimalt 8 000 kroner i kundeutbytte. Opptjening for kunder i tidligere SpareBank 1 Oslo Akershus startert fra fusjonstidspunktet 1. april 2017.

Et eksempel på maksimalt kundeutbytte

La oss si du minimum har 2 millioner kroner i lån og 2 millioner kroner i innskudd hver dag gjennom hele året. Dette vil kunne gi et kundeutbytte på cirka 8 000 kroner (4 000 basert på lån og 4 000 basert på innskudd).

 

 
Hva gir kundeutbytte?

Alle typer innskudd i banken på inntil 2 millioner gir kundeutbytte. Andre spareformer, som fond- og aksjesparing, gir ikke slikt utbytte. Forsikringene dine teller heller ikke med i beregningsgrunnlaget.

Alle typer lån og kreditter i banken gir kundeutbytte.

Utbyttet beregnes på ditt totale låneengasjement opp til 2 millioner. Det enkelte lån beregnes ikke hver for seg.

Når samboere/ektefeller har lån sammen, får hovedlåntaker utbetalt kundeutbytte. Hvert enkelt par må selv bli enige om hvordan utbyttet skal fordeles internt.

2017 er første år kundeutbytte skal beregnes for, og anses som et prøveår. Ved uforutsette problemstillinger forbeholder SpareBank 1 Østlandet seg retten til å endre. 


Spørsmål og svar om kundeutbytte