Vil du komme rett til
neste gang?

For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort.

Om oss

175 år, fra korn til kort

Besøk våre jubileumssider hvor du kan se hvordan vår historie har utviklet seg fra korn til kort, og møt kunder og samarbeidspartnere.


Tredje kvartal 2020: Sterk kundevekst og styrket lønnsomhet

SpareBank 1 Østlandets konsernresultat for tredje kvartal 2020 ble 438 (409*) millioner kroner etter skatt. Vi har høy aktivitet i både morbank og døtre og opplever fortsatt sterk kundevekst. 


Vi delte 208* millioner kroner med kundene våre i 2020!

I god sparebank- og bærekraftsånd delte vi overskuddet med kundene våre. Bankens øverste organ representantskapet vedtok den 26. mars å dele 208* millioner kroner i kundeutbytte for opptjeningsåret 2019. Kundeutbyttet utbetales til personer og bedrifter med innskudd og lån i banken. 

* Se børsmelding 26.03.2020

Godt personvern - din rettighet, vår plikt

En av våre aller viktigste oppgaver er å ivareta ditt personvern på en god og sikker måte. Dette er avgjørende for at du skal ha tillit til oss. Slik har det alltid vært, men nå får du enda flere rettigheter. 


SpareBank 1 Østlandet på Oslo Børs

Banken ble notert på Oslo Børs i juni 2017. Du kan handle egenkapitalbevis på børsen under tickeren "SPOL".