Om oss

Første bank med kundeutbytte

SpareBank 1 Østlandet er den første banken i Norge som deler av overskuddet og betaler ut kundeutbytte til både privatpersoner og bedrifter. Kundeutbytte beregnes ut fra bankens årlige overskudd og hvor mye du har i innskudd og lån i banken.

Godt personvern - din rettighet, vår plikt

En av våre aller viktigste oppgaver er å ivareta ditt personvern på en god og sikker måte. Dette er avgjørende for at du skal ha tillit til oss. Slik har det alltid vært, men nå får du enda flere rettigheter. 


SpareBank 1 Østlandet på Oslo Børs

Banken ble notert på Oslo Børs i juni 2017. Du kan handle egenkapitalbevis på børsen under tickeren "SPOL".