Vil du komme rett til
neste gang?

For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort.

Om oss

Sammen om å skape gode resultater i 175 år

2019 ble et godt år for SpareBank 1 Østlandet, med et svært godt konsernresultat, styrket bankdrift og kundevekst. Bankens historie viser en 175 år lang linje med lokalt engasjement og gode resultater for kundene, banken og samfunnet.  


Vi deler 208* millioner kroner med kundene våre!

I god sparebank- og bærekraftsånd deler vi overskuddet med kundene våre. Bankens øverste organ representantskapet vedtok den 26. mars å dele 208* millioner kroner i kundeutbytte for opptjeningsåret 2019. Du får kundeutbyttet på konto den 24. april. Kundeutbyttet utbetales til personer og bedrifter med innskudd og lån i banken. 

* Se børsmelding 26.03.2020

Godt personvern - din rettighet, vår plikt

En av våre aller viktigste oppgaver er å ivareta ditt personvern på en god og sikker måte. Dette er avgjørende for at du skal ha tillit til oss. Slik har det alltid vært, men nå får du enda flere rettigheter. 


SpareBank 1 Østlandet på Oslo Børs

Banken ble notert på Oslo Børs i juni 2017. Du kan handle egenkapitalbevis på børsen under tickeren "SPOL".