Om oss

- Et godt førstekvartal for SpareBank 1 Østlandet
SpareBank 1 Østlandets konsernresultat for første kvartal 2021 ble 439 (266*) millioner kroner.
-Dette er et meget bra kvartalsresultat, koronapandemien tatt i betraktning. Resultatet preges av tilbakeføringer av tap, gode bidrag fra datterselskaper og provisjonsinntekter samt god kostnadskontroll, sier Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet.

Representantskapet vedtok å utbetale 231 millioner kroner i kundeutbytte

Representantskapet i SpareBank 1 Østlandet vedtok i sitt møte den 25. mars å utbetale 231 millioner kroner i kundeutbytte for regnskapsåret 2020. Utbetalingen vil i år skje etter den 30. september, dersom forholdene tillater det. Årsaken til at utbetalingen utsettes, er myndighetenes føringer om forsiktig utbetaling som følge av koronapandemien.

 


- Et meget godt konsernresultat i et spesielt år

Høyt aktivitetsnivå, god kundekontakt og sterk kundevekst har preget SpareBank 1 Østlandets drift i 2020. Konsernresultatet ble 1 608 (1 928) millioner kroner etter skatt. – Vi er meget godt fornøyd med organisasjonens leveranser dette krevende året, sier konsernsjef Richard Heiberg.

Godt personvern - din rettighet, vår plikt

En av våre aller viktigste oppgaver er å ivareta ditt personvern på en god og sikker måte. Dette er avgjørende for at du skal ha tillit til oss. Slik har det alltid vært, men nå får du enda flere rettigheter. 


SpareBank 1 Østlandet på Oslo Børs

Banken ble notert på Oslo Børs i juni 2017. Du kan handle egenkapitalbevis på børsen under tickeren "SPOL".