Om oss

Foreslår å utbetale 231 millioner kroner i kundeutbytte

Styret i SpareBank 1 Østlandet foreslår å utbetale 231 (208*) millioner kroner i kundeutbytte for regnskapsåret 2020. Kundeutbyttet besluttes av representantskapet og forventes å bli utbetalt først i fjerde kvartal dersom forholdene tillater det. (*utbetalt for 2019)

 


- Et meget godt konsernresultat i et spesielt år

Høyt aktivitetsnivå, god kundekontakt og sterk kundevekst har preget SpareBank 1 Østlandets drift i 2020. Konsernresultatet ble 1 608 (1 928) millioner kroner etter skatt. – Vi er meget godt fornøyd med organisasjonens leveranser dette krevende året, sier konsernsjef Richard Heiberg.

Godt personvern - din rettighet, vår plikt

En av våre aller viktigste oppgaver er å ivareta ditt personvern på en god og sikker måte. Dette er avgjørende for at du skal ha tillit til oss. Slik har det alltid vært, men nå får du enda flere rettigheter. 


SpareBank 1 Østlandet på Oslo Børs

Banken ble notert på Oslo Børs i juni 2017. Du kan handle egenkapitalbevis på børsen under tickeren "SPOL".