Om oss

Barcode_justert.jpeg.jpg

Årsrapport 2018

Det ble et meget godt resultat i første hele driftsår som fusjonert bank, og nå er årsrapporten klar. 


Vi deler 222 millioner kroner med kundene våre!

Vi fortsetter å dele overskuddet med kundene våre. For opptjeningsåret 2018 utbetaler vi hele 222 milloner kroner. Kundeutbytte betales til personer og bedrifter med innskudd og lån i banken.

Godt personvern - din rettighet, vår plikt

En av våre aller viktigste oppgaver er å ivareta ditt personvern på en god og sikker måte. Dette er avgjørende for at du skal ha tillit til oss. Slik har det alltid vært, men nå får du enda flere rettigheter. 


SpareBank 1 Østlandet på Oslo Børs

Banken ble notert på Oslo Børs i juni 2017. Du kan handle egenkapitalbevis på børsen under tickeren "SPOL".