Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder i SpareBank 1 Østlandet.

BETALING

 • Funksjonalitet:

  Nettbankløsning inkl. én bruker (administrator), med mulighet for å tilknytte flere brukere

  Alle versjoner

  Kontoinformasjon, innen-/utenlands betaling, lønnsliste, rapporter, likviditetsoversikt/-historikk og postkasse/arkiv

  Alle versjoner

  Fakturatjenesten send eFaktura bedrift fra nettbanken

  Alle versjoner

  Ladetjeneste for ladbare (prepaid) kort

  Alle versjoner

  Filoverføring via nettbanken eller regnskapssystem - remittering, OCR, avtalegiro, samt bankavstemming

  Filoverføring

  Priselementer:

  Etablering nettbank bedrift

  0,-

  Månedspris nettbank bedrift hovedavtale - Basis og filoverføring via regnskapssystem
  For lag/foreninger er månedsprisen kr 0,-

  100,-

  Månedspris nettbank bedrift hovedavtale - filoverføring via nettbank bedrift

  300,-

  Betalinger i nettbanken:

  Betaling med KID, pr. stk.

  1,50

  Betaling med melding, pr. stk.

  5,-

  Betaling med strukturert informasjon, pr. stk.

  2,-

  Kontoregulering/overføring mellom egne kontoer, pr. stk.

  0,-

  Lønnsoverførsel, pr. stk.

  2,-

  Filoverføring via regnskapssystem
  pr. fil
  pr. kilobyte

   


  0,60
  0,25

  Øvrige priselementer, evt tillegg:

  Utbetaling til mottaker uten konto i nettbank bedrift, pr. stk.

  100,-

  Bankmeldinger tilsendt i posten, pr. stk.

  15,-

  Flere enn én bruker, månedspris pr. ekstra bruker
  For lag/foreninger er månedsprisen kr 0,-

  40,-

  Tilknytning av tilleggsavtaler, etableringspris pr. selskap/person

  0,-

  Tilknytning av tilleggsavtaler, månedspris pr. selskap/person

  50,-

 • Etablering

  1.000,-

  Abonnement, pr måned

  100,-

  Betaling av omregistrering

  7,-

 • Registrering og endring av avtale

  200,-

  Abonnement, pr måned

  100,-

  Betaling med KID

  2,-

  Betaling med underspesifikasjon 

  3,-

  Betaling med melding

  5,-

  Betaling uten melding

  3,-

  Lønnsoverførsel

  2,50

  Utbetalingsanvisning (til mottaker uten konto)

  100,-

 • Registrering og endring av avtale

  200,-

  Abonnement, pr måned

  70,-

  OCR giro-transaksjon og OCR informasjon fra kortterminal 

  1,50

  OCR giro med feil KID

  1,50

  OCR giro – antall underspesifikasjon med strukturert info eller kreditnota 

  1,-

 • Registrering og endring av avtale

  200,-

  Abonnement, pr måned

  70,-

  Transaksjoner med KID

  2,-

  Transaksjoner uten KID

  3,-

  Underspesifikasjon med feil KID, med KID kreditnota eller strukturell info

  2,-

 • Registrering og endring av avtale

  200,-

  Abonnement, pr måned

  70,-

  Pris pr mottatt innbetaling ved varsling fra mottaker

  1,50

  Pris pr mottatt innbetaling ved varsling fra bank

  4,-

  OCR i avtalegiro

  1,50

 • Registrering og endring av avtale

  200,-

  Abonnement, pr måned

  70,-

  Autogiro uten melding 

  3,-

  Autogiro med melding 

  7,-

  Autogiro med engangsfullmakt

  8,-

 • Behandling av oppdrag avvist pga feil

  700,-

  Filforsendelse til/fra Nets

  2,50

  Listemateriell fra Nets:

  • Kvitteringslister        
  • Feillister        
  • Fullmakter        
  • Avviste transer        
  • Korreksjon/sletting venteregister
  • Oppdrag under slettet avtale

  7,-

 • Nettbank/mobilbank betaling med KID *

  1,50

  Nettbank/mobilbank betaling med melding *

  5,-

  Avtalegiro *

  1,50

  Avtalegiro og autogiro, retur pga av manglende dekning

  20,-

  Telefonbank betaling med KID

  2,-

  Telefonbank betaling med melding

  5,-

  Autogiro

  2,-

  * Disse tjenestene er priset til kr 0,- for landbrukskonto

 • Bankgiro

  Giro som belastes konto levert ved skranke

  65,-

  Hastebetaling og oppdrag uten giroblankett

  75,-

  Kontant betalt giro

  150,-

  Giro uten mottakers kontonummer

  150,-

  Tillegg ved avvisning på grunn av feil utfylling eller manglende dekning på konto

  107,70

  Tilbakeført anvisning

  75,-

 • eFaktura til forbruker (B2C)

  Standard: Standardisert løsning fakturahotell i Nets og oppstart annet fakturahotell
  Integrert: Bruk av integrasjonspartner (ikke standardisert løsning)

  Antall fakturaer  til forbruker per år:

  under 10.000

  Standard: 2.500,-
  Integrert: 5.000,-

  10.000 - 50.000

  Standard: 5.000,-
  Integrert: 10.000,-

  50.000 - 100.000

  Standard: 10.000,-
  Integrert: 20.000,-

  100.000 - 500.000

  Standard: 20.000,-
  Integrert: 35.000,-

  over 500.000

  Standard: 25.000,-
  Integrert: 50.000,-

  Fakturamal ved BBS fakturahotell 

  standard mal: 2.000,-
  andre formater: 6.000,-

  Abonnement, pr måned

  70,-

  Bruk - eFaktura betalingskrav

  4,-

  Bruk - tillegg for Nets fakturahotell (med bankenes fakturahotell)

  1,-

  Hente filer inn eller sende filer ut

  2,50

  eFaktura mellom bedrifter (B2B)

  Lag og send enkeltfaktura (fakturautsteder) inkludert i nettbank bedrift:

  Etableringspris

  0,-

  Abonnement, pr måned

  0,-

  Pr faktura utsendelse som eFaktura (gratis for Ungt Entreprenørskap - UE)
  For fakturaer sendt pr post kommer porto og print i tillegg

  7,50

  Klikk og betal (fakturamottaker) inkludert i nettbank bedrift:

  Etablering

  0,-

  Abonnement, pr måned

  0,-

  Pr faktura (gratis for Ungt Entreprenørskap - UE)

  4,-

  Fakturautsteder på fil:

  Etableringspris

  2.000,-

  Abonnement, pr måned

  70,-

  Pr faktura

  3,-

  Fakturamottaker på fil:

  Etableringspris

  2.000,-

  Abonnement, pr måned

  70,-

  Pr faktura

  3,-

  Felles: 

  Distribusjon av vedlegg

  0,50

 • Oppgjørsbehandling - mva-fritt

  Etablering av brukersted

  500,-

  Abonnement, pr brukersted pr måned 

  150,-

  Pris pr transaksjon

  0,22

  BankAxept vareretur, pr brukersted pr måned                   

  75,-

  Tvangsavstemming brukersted 

  300,-

  Øvrige priser faktureres av Nets

 • Pris pr pose, egne kunder

  40,-

  Pris pr pose, andre bankers kunder

  75,-

  Tillegg for mynt i posen

  12 % av myntbeløp

  Kunder med behov for å levere stor mengde mynt 

  Etter avtale

  Totalkunde i annen bank (ikke SpareBank 1), tillegg pr pose
  Gjelder kunder som har konto hos oss, men forretningsoppgjør til konto i annen bank

  75,-

  Tillegg ved feil/mangler på innlevert oppgjør

  50,-

  Kvittering sendt pr e-post

  0,-

  Kvittering sendt pr fil (cremul-fil)

  3,-

  Veksle inn utenlandske sedler, pr oppgjør

  20,-

  Retur av sjekker/Visa mv. med mangelfull utfylling/kvittering

  30,-

  Ekstrakopier, pr oppgjør

  60,-

  Forretningsoppgjør levert i innskuddsautomat

  60,-

  Pr telling hvor oppgjør overføres annen bank etter avtalt frekvens

  150,-

  Telling av mynt, egne kunder

  1,5 % av opptalt beløp,
  min. 30,-

  Telling skillemynt, andre bankers kunder

  1,5 % av opptalt beløp,
  min. 200,-

KORT

 • Årsavgift med firmaansvar

  250,-

  Årsavgift med privat ansvar

  495,-

 • Varekjøp i Norge eller utlandet

  0,-

  Bruk på postkontor og Post i butikk regnes som uttak og belastes med gebyr.

  Overføring fra kredittkort til konto

  35,- + 1 % av betalt beløp

  Uttak i minibank i Norge

  35,- + 1 % av uttatt beløp

  Kontantuttak i skranke

  75,- + 1 % av uttatt beløp

  Kontantuttak i utlandet

  35,- + 1 % av uttatt beløp

  Valutapåslag ved omregning av utenlandsk valuta til norske kroner

  1,75 %

  Årspris pr kort

  0,-

  Rentefrie dager

  Inntil 45

  Overtrekk på kortet

  125,-

  Papirfaktura

  35,-

  Minimum å betale

  2,5 %, minimum 250,-

  Nominell rente pr måned

  1,80 %

  Priseksempel ved utsatt betaling: Effektiv rente 23,9 %, 15.000 kr, o/12 mnd, kredittkostnad 1.518 kr. Samlet kredittbeløp 16.518 kr.

 • Årspris pr kort

  275,-

  Varekjøp i Norge og utlandet

  1,50

  Uttak av norske kroner i våre eller SpareBank 1 minibanker

  0,-

  Uttak av valuta i våre minibanker

  50,-

  Uttak av norske kroner i andre minibanker i Norge

  7,-

  Kontantuttak i utlandet

  35,-

  Valutapåslag ved kontantuttak og betalinger i utlandet

  2,00 %

  Mistet/ødelagt kort i utlandet - nødkontanter

  500,-

  Mistet/ødelagt kort i utlandet - erstatningskort

  800,-

 • Fra 1. juli 2017 tilbyr vi ikke lenger Visa gavekort. Alle som allerede har et gavekort fra oss kan bruke det som før. 

  Pris pr varekjøp

  0,-

  SMS saldoforepørsel

  3,-

  Månedspris etter kortets utløpsdato

  50,-

FINANSIERING

 • Ta kontakt med banken for å få tilbud på finansiering for din bedrift. 

  Vi vil på bakgrunn av rentenivået og tilbudt sikkerhet fastsette renter, andre omkostninger og vilkår.

KONTO/SPARING

 • Rente p.a.

  0,10 %

  Renten beregnes løpende av innestående på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved utgangen av året.

 • Rente p.a.

  0,10 %

  Renten beregnes løpende av innestående på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved utgangen av året.
 • Rente p.a.

  0,10 %

  Renten beregnes løpende av innestående på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved utgangen av året.

  Kontoen kan kun benyttes til avsetning av skattetrekksmidler for bedriftens ansatte.

 • Rente p.a.

  0,55 %

  Renten beregnes løpende av innestående på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved utgangen av året.

 • For beløp kr 0 - 999.999

  0,55 %

  For beløp kr 1.000.000 og over

  0,65 %

  Renten beregnes løpende av innestående på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved utgangen av året. Når du passerer trinnet får du høyeste rente på hele beløpet. 

  Pris for etablering er kr 1.000

 • For beløp kr 0 - 999.999. 

  0,55 %

  For beløp kr 1.000.000 og over

  0,65 %

  Renten beregnes løpende av innestående på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved utgangen av året. Når du passerer trinnet får du høyeste rente på hele beløpet. 

  12 gratis selvbetjente uttak pr kalenderår inkl. betalinger og overføringer (manuelle tjenester har pris). Deretter 1 % i gebyr av uttatt beløp. Fri disponering av fjorårets rente.

 • Rente ved 6 måneders bindingstid

  1,30 %

  Rente ved 12 måneders bindingstid

  1,70 %

  Minimum innskudd er 50.000 kroner. Maksimalt totalt innskudd er 5 millioner kroner. 

  Ved uttak i bindingsperioden påløper gebyr på 5 % av uttaksbeløpet beregnet fra uttakstidspunktet fram til bindingstidens sluttdato.

 • Rente

  1 % eller Nibor-basert

  Minimum innskudd 1 mill. kroner. Er innskuddet under 1 mill. blir renten som for sparekonto bedrift. 

  31. dagers bindingstid

  Renten beregnes løpende av innestående på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved utgangen av året.

 • Overtrekksrente

  18 %

  Overtrekksprovisjon brukskonto næringsliv og landbrukskonto

  3 %

  Purring

  70,-

  Oppgjør av konto når saldo overføres til andre banker eller innskuddsforetak

  75,- pr konto

 • Ved aksjekapital under 100.000 kroner

  1.500,-

  Ved aksjekapital 100.000 kroner eller høyere

  3.000,-

  Ved kapitalutvidelse

  3.000,-

BETALING UTLAND

 • Importinkasso

  Inkassoprovisjon

  0,3 %
  min. 400,-, maks 2.000,-

  Dokumentprovisjon

  0,15 %

  min. 200,-, maks 1.000,-

  Dokumentprovisjon beregnes for handels- og transportdokumenter i tillegg til inkassoprovisjon. Provisjonen beregnes av oppdragets opprinnelige beløp.

  Akseptprovisjon, for innhenting av aksept på veksel

  0,15 %

  min. 200,-, maks 1.000,-

  I tillegg til over nevnte provisjoner og gebyrer beregnes porto, teleomkostninger etc.

  For oppdrag som krever ekstraordinært merarbeid beregnes forholdsvise tilleggsomkostninger.


  Eksportinkasso

  Inkassoprovisjon

  0,3 %

  min. 400,-, maks 2.000,-

  Dokumentprovisjon

  0,15 %

  min. 200,-, maks 1.000,-

  Dokumentprovisjon beregnes for handels- og transportdokumenter i tillegg til inkassoprovisjon.

  Dokumentprovisjon beregnes enten dok. blir betalt, utlevert mot aksept, utlevert uten betaling eller blir returnert.  Provisjonen beregnes av oppdragets opprinnelige beløp.

  I tillegg til over nevnte provisjoner og gebyrer beregnes porto, teleomkostninger etc.

  For oppdrag som krever ekstraordinært merarbeid beregnes forholdsvise tilleggsomkostninger.

 • Importremburs

  Åpningsprovisjon (åpningsprovisjon beregnes pr påbegynt 3 mnd. periode, min. kr 1.000)

  Individuell pris, min. 1.000,-

  Dokumentprovisjon

  0,3 %, min. 1.000,-

  Akseptprovisjon

  Individuell pris

  Behandlingsprovisjon åpning

  1.000,-

  Endringsprovisjon

  1.000,-

  Draft (utkast til remburs)

  min. 2.000,-

  Fristillelse av vareparti

  1.500,-

  Kansellering

  1.000,-

  Utbetaling til 3. part

  750,-

  I tillegg til over nevnte provisjoner og gebyrer beregnes porto, teleomkostninger, omkostninger annen bank etc. Ved akseptremburs belastes både dokument- og akseptprovisjon.


  Eksportremburs

  Advisprovisjon

  1.000,-

  Dokumentprovisjon

  0,275 %, min. 1.000,-

  Bekreftelsesprovisjon

  Individuell pris

  Akseptprovisjon

  Individuell pris

  Endringsprovisjon

  1.000,-

  Kanselleringsprovisjon

  1.000,-

  Forhåndssjekk av dokumenter (pr presjekk)

  1.000,-

  Draft (utkast til remburs)

  min. 2.000,-

  Transport av eksportremburs

  0,5 %, min. 5.000,-

  Utbetaling etter negotiering (godkjenning av dokumenter i utlandet)

  750,-

  Utbetaling under tildeling til 3. part

  300-,

  I tillegg til over nevnte provisjoner og gebyrer beregnes porto, teleomkostninger, omkostninger annen bank etc. Ved akseptremburs belastes både dokument- og akseptprovisjon

AKSJER/VPS