Bilforsikring bedrift

Firmabilforsikringen er tilpasset alle bedriftens person- og varebiler. Den dekker alle forsikringsbehov bedriften har for sine biler.

stolt snekker står ved sin varebil med armene i kryss og smiler
Garantert veihjelp 24 timer i døgnet.
Dekker skade etter feilfylling av drivstoff.
Tilpasset forsikring til bedriftens elbiler.

illustrasjon av en varebil forsikret med firmabilforsikring

Hva dekker bilforsikring for bedrift?

I tillegg til den lovpålagte ansvarsforsikringen kan du velge mellom ulike kaskodekninger. Ansvarsforsikringen erstatter skader du gjør på andre personer, ting eller eiendom. Næringsbilforsikringen dekker også fører- og passasjerulykke.

 

Hva dekker firmabilforsikringen?

Toppkasko
 
Kasko
 
Delkasko
(minikasko)
Ansvar
 
Ansvar og rettshjelp
Trafikkforsikringsavgift
Fører- og passasjerulykke
Brann, tyveri og hærverk  
Glasskade  
Veihjelp  
Fastmontert tilleggsutstyr  50.000 kr 20.000 kr 20.000 kr  
Personlige eiendeler oppbevart i bilen  
Lagringsforsikring
(ved midlertidig avregistrering)
 
Skade på egen bil og viltpåkjørsel
   
Feilfylling av drivstoff    
Ny bil ved totalskade (rest. startleie leasingbil) Under tre år gammel bil Under ett år gammel bil    
Leiebil Inntil 30 dager Valgfri dekning    
Bilnøkkel      
Parkeringsskade      
Maskinskade      
Spesiallakk og foliering      

Valgfrie tilleggsdekninger
       
Godsansvar
Fastmontert tilleggsutstyr over 20/50.000 kroner
Avbrudd (dekker tap av inntekt ved skade på bilen)    
Verktøy i bil    

Fremstillingen av vilkårene over er forenklet. Se produktinformasjon IPID for flere detaljer. 
Privatperson? Se bilforsikring privat


FG-godkjent system

Egenandelen reduseres med inntil 10.000 kroner ved:

  • tyveri av bil eller tyveri fra bil, med FG-godkjent alarm, eller fabrikkmontert alarm som var i drift på skadetidspunktet.
  • tyveri av bil med FG-godkjent søke- og gjenfinningssystem som var i drift på skadetidspunktet.

FG = Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd.


Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du bilforsikring bedrift hos oss fra før, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift/landbruk.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?

 

Forsikre flere biler?

Ønsker du å forsikre flere enn 20 biler, kan vi tilby en egen flåteavtale for bedriften.

Prøveskiltforsikring

Vi tilbyr forsikring for årsprøvekjennemerke til forhandlere som driver med demonstrasjonskjøring og trenger prøveskilt for uregistrerte kjøretøy som må ha ansvarsforsikring etter loven. Du kan velge mellom ansvar og kasko.


Bruke firmabil privat

Har den ansatte firmabil som eies eller leases av bedriften og som hen kan disponere på privaten? Da er dette en fordel som normalt regnes som lønnsinntekt, og da må hen betale skatt av fordelen.

Les mer om skattesatsene for firmabil på skatteetaten.no

Har du hatt uhell eller skade på firmabilen?

Ønsker du skademeldingsskjema?


Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }