elektriker installerer el-watch i et sikringsskap i et landbruk

KUNDEFORDEL

El-Watch brannpakke

De fleste branner i landbruket starter i el-anlegg. Varmeutvikling er første tegn til at noe er galt. Med brannpakke fra El-Watch kan slike feil avdekkes og rettes opp før det blir brann.

Gir deg 10 % rabatt på forsikringen.
Oppdager varmeutvikling i el-skap og varsler om feil.
Rimelig og enkel installasjon uten store inngrep.

El-Watch oppdager varmeutvikling

El-Watch har snart 20 års erfaring med levering til landbruket og kjenner til alle krav som stilles til utstyr som skal installeres i tøffe miljø. EL-Watch sin brannpakke inkluderer robuste sensorer med lang levetid, rask montering for overvåking og tidlig varsling om varmgang i El-skap og annet teknisk utstyr.

Kompatibelt med Agrilogg.

Løsningen er testet og utprøvd i over 3 år ved flere gårdsbruk i Norge, med gode resultater.


Se historien til familien Landsem

Video placeholder image

Brannpakka sikrer alle elektriske anlegg på gården

Følgende installasjoner skal sikres:

  • Hovedinntak
  • El-skap
  • Fordelingstavler
  • Styreskap

Følgende bygninger skal sikres:

  • Gårdens bolighus
  • Gårdens driftsbygninger hvor det foregår husdyrproduksjon (inkluderer ikke garasje, stabbur eller redskapshus)
  • Veksthus med vekstlys
  • Andre bygninger som ligger nærmere enn 8 meter fra bolighus, driftsbygninger og veksthus

Bli kontaktet av landbruksrådgiver