Multibank

Multibank er en løsning for effektiv likviditetsstyring på tvers av landegrenser og banker. 

Multibank er en løsning for effektiv likviditetsstyring på tvers av landegrenser og banker - SpareBank 1 Østlandet
Total oversikt over alle kontoer i samme system.
Global likviditetsoversikt og betalingsløsninger samlet på ett sted.
Lokale og dyktige Cash Management spesialister som sikrer god implementering og kundestøtte.

Hvem passer Multibank for?

Multibank passer for bedrifter som:

 • Har kontoer i flere land, eller i flere banker, og ønsker å samle disse i et system.
 • Ønsker å effektivisere likviditetsstyringen.
 • Har behov for å holde kontroll på transaksjoner mellom flere konti i ulike banker.
 • Ønsker en totaloverstikt på ett sted og trenger funksjoner og regler for automatisk styring av transaksjoner

Smarte funksjoner

Multibank kan gi bedriften tilgang til en rekke funksjoner som gir fleksibilitet og effektiviserer styring av kapital over landegrenser. 

 • Daglig samlet total likviditetsoversikt
 • Daglig saldobalanse pr. konto
 • Lokale betalinger fra konto, filoverføring/enkelt betalinger
Automatiserte overføringer:
 • Sweeping flytter penger fra datterselskap i utlandet til morselskap i Norge.
 • Topping flytter penger fra morselskap i norge til datterselskap i utlandet.
 • Target balancing er regler for når overflyttingen skal forekomme.
Smarte funksjoner med Multibank