Multibank

Multibank er en løsning for effektiv likviditetsstyring på tvers av landegrenser og banker. 

Multibank er en løsning for effektiv likviditetsstyring på tvers av landegrenser og banker - SpareBank 1 Østlandet
Total oversikt over alle kontoer i samme system.
Global likviditetsoversikt og betalingsløsninger samlet på ett sted.
Lokale og dyktige Cash Management spesialister som sikrer god implementering og kundestøtte.

Hvem passer Multibank for?

Multibank passer for bedrifter som:

 • Har kontoer i flere land, eller i flere banker, og ønsker å samle disse i et system.
 • Ønsker å effektivisere likviditetsstyringen.
 • Har behov for å holde kontroll på transaksjoner mellom flere konti i ulike banker.
 • Ønsker en totaloverstikt på ett sted og trenger funksjoner og regler for automatisk styring av transaksjoner

Smarte funksjoner

Multibank kan gi bedriften tilgang til en rekke funksjoner som gir fleksibilitet og effektiviserer styring av kapital over landegrenser. 

 • Daglig samlet total likviditetsoversikt
 • Daglig saldobalanse pr. konto
 • Lokale betalinger fra konto, filoverføring/enkelt betalinger
Automatiserte overføringer:
 • Sweeping flytter penger fra datterselskap i utlandet til morselskap i Norge.
 • Topping flytter penger fra morselskap i norge til datterselskap i utlandet.
 • Target balancing er regler for når overflyttingen skal forekomme.
Smarte funksjoner med Multibank
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }