Offentlig sektor

Jobber du med økonomi og administrasjon i offentlig sektor? Vi tilbyr smarte løsninger som kan gjøre ting litt enklere for deg.

kontor-dame-pc-datamaskin
Erfarne rådgivere
Selvbetjente løsninger
Hjelp når du trenger det

Endre brukertilganger

I nettbanken kan du enkelt legge til, eller slette brukere. Du kan også styre hvilke tilganger brukere skal ha.

dame-mann-kontor
Kort illustrasjon.

Kommunalt utbetalingskort

Med utbetalingskort slipper du å håndtere kontanter i forbindelse med utbetaling av stønader til asylsøkere og sosialklienter. 


Etablering av kundeforhold for flyktninger over 15 år
– for saksbehandler i kommunen

Kommunen må være kunde i SpareBank 1 Østlandet og ha en avtale med oss for å bruke denne løsningen. 

STEG 

Blå sirkel med 1-tall.

Saksbehandler ved flyktningetjenesten i kommunen kan registrere søknad om kundeforhold og bankkonto for flyktninger over 15 år, som er bosatt i kommunen. Skjemaet brukes når flyktningen ønsker hjelp fra flyktningetjenesten og ønsker å bruke SpareBank 1 Østlandet som bank. 

Det er saksbehandler som logger inn med sin BankID, og registrerer søknaden i samarbeid med flyktningen.

Det er flyktningen som selv velger bank, og som står som eier av kontoen.

STEG 

Bli kunde uten BankID for flyktningetjenesten

Når saksbehandler har fått melding om at søknaden er ferdigbehandlet kan saksbehandler bruke skjemaet under for å avtale tid i banken for legitimering og signering av avtaler. Vi ber om at det sendes inn en samlet bestilling én gang per uke. Timebestilling må sendes inn senest to virkedager før dere ønsker å komme til banken.   

Banken vil klargjøre dokumentene før dere kommer og sørge for rett bemanning. Våre rådgivere snakker både norsk og engelsk. Hvis de som skal etablere kundeforhold ikke behersker et av disse språkene, må dere ha med en tolk. 

Husk å avklare med flyktningen at tidspunktet passer.

Nyttige tips

Konsernkonto

Passer godt for kommuner med mange kontoer. En felles kontostruktur gir dere bedre kontroll og oversikt.

Likviditetsplanlegger

Sjekk hvordan du kan bruke nettbank bedrift til å se og planlegge likviditeten.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }