Offentlig sektor

Vi tilbyr et av Norges beste kompetansemiljø innen bank og finans og har lang erfaring fra offentlige anbud 


Hvorfor skal dere velge oss? 

Vi er opptatt av å tilby gode og moderne betalingstjenester for virksomheter av ulik størrelse innen offentlig sektor. Dette kan være med på å gi gevinster innen administrasjon og likviditetsstyring.

Snakk med oss om:

 • Rådgivning innen finansiering, betaling og investering
 • Finansiell rapportering
 • Markedsutsikter på nasjonalt og mikronivå

Finansiering

Vi er tilgjengelig som sparringspartner for offentlig sektor ved små eller store investeringer. Gjennom mange års erfaring med offentlig anbud har vi opparbeidet oss bred kompetanse som kan være nyttig for dere i investeringsprosessen.

Snakk med oss om:

 • Låneopptak
 • Valg av lånetype, f.eks. verdipapirlån/gjeldsbrevlån
 • Avdragsprofil
 • Flytende vs fast rente

Konsernkontosystem

Et konsernkontosystem er et likviditetsstyringssystem som gir oversikt og kontroll over bl.a. datterselskaper og avdelinger. Dette gir god styring over kontantstrømmene i konsernet.

 • Fleksibelt, moderne og oversiktlig for virksomheten
 • Kan bidra til rentebesparelser ved å utnytte likviditeten i konsernet
 • Er integrert i nettbank bedrift
 • Både morselskap og underliggende selskaper kan få innsyn iht. rollestyring.

Med Vipps kan du ta betalt med mobilen i kantina

 • Enkelt å betale med mobil
 • Enkelt å bestille mat for henting
 • Redusere kø
 • Komplett oversikt gjennom salgs og oppgjørsrapport
 • Vipps kan brukes av alle uavhengig av bankforbindelse
 • Kan også brukes av de under 18 år

Kommunalt utbetalingskort

Kommunalt utbetalingskort sikrer enkel håndtering av overføringer i forbindelse med stønader til asylsøkere og sosialklienter.

 • Enkelt å foreta utbetalinger til stønadsmottakere
 • God oversikt både for stønadsgiver og stønadsmottaker
 • Enkelt å komme igang - alt du trenger er en konto og en nettbankavtale