Selskapene vi kan dele bedriftens kundeopplysninger med

Nedenfor ser dere våre datter- og produktselskaper. Dersom bedriften godkjenner at vi kan dele deres kundeopplysninger mellom disse selskapene, vil de kunne tilby bedriften nyttige og relevante råd og tjenester tilbake. Elektronisk markedsføring av våre produkter og råd vil skje i henhold til gjeldene regelverk, og de rammer bedriften selv bestemmer.


Selskaper vi eier (datterselskaper)

 • Sparebank 1 Finans Østlandet AS
 • EiendomsMegler 1 Innlandet AS
 • EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS
 • SpareBank 1 ForretningsPartner Østlandet AS

Selskaper vi eier med andre (produktselskaper)

 • SpareBank 1 Utvikling DA
 • SpareBank 1 Boligkreditt AS
 • SpareBank 1 Næringskreditt AS
 • SpareBank 1 Gruppen AS
 • SpareBank 1 Kreditt AS
 • SpareBank 1 Kundesenter AS
 • SpareBank 1 Verdipapirservice AS
 • SpareBank 1 Markets AS
 • SpareBank 1 Forsikring AS
 • SpareBank 1 Factoring AS
 • Fremtind Forsikring AS
 • SpareBank 1 Spleis AS
 • Modhi Finance AS
 • LOfavør AS        
 • Odin Forvaltning AS
 • Conecto AS

Dine opplysninger vil ikke deles utenfor selskapene ovenfor, eller mellom de andre SpareBank 1-bankene.