Selskapene vi kan dele bedriftens kundeopplysninger med

Nedenfor ser dere våre datter- og produktselskaper. Dersom bedriften godkjenner at vi kan dele deres kundeopplysninger mellom disse selskapene, vil de kunne tilby bedriften nyttige og relevante råd og tjenester tilbake. Elektronisk markedsføring av våre produkter og råd vil skje i henhold til gjeldene regelverk, og de rammer bedriften selv bestemmer.


Selskaper vi eier (datterselskaper)

 • Sparebank 1 Finans Østlandet AS
 • EiendomsMegler 1 Hedmark AS
 • EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS
 • The VIT AS

Selskaper vi eier med andre (produktselskaper)

 • SpareBank 1 Banksamarbeidet DA
 • SpareBank 1 Boligkreditt AS
 • SpareBank 1 Næringskreditt AS
 • SpareBank 1 Gruppen AS
 • SpareBank 1 Kredittkort AS
 • SpareBank 1 Kundesenter AS
 • SpareBank 1 Verdipapirservice AS
 • SpareBank 1 Forsikring AS
 • Fremtind Forsikring AS
 • SpareBank 1 Skadeforsikring AS
 • SpareBank 1 Gruppen Finans AS
 • SMB Lab AS

Dine opplysninger vil ikke deles utenfor selskapene ovenfor, eller mellom de andre SpareBank 1-bankene.