Selskapene vi kan dele bedriftens kundeopplysninger med

Nedenfor ser dere våre datter- og produktselskaper. Dersom bedriften godkjenner at vi kan markedsføre våre produkter og råd til dere elektronisk, og dele deres kundeopplysninger mellom disse selskapene, vil de kunne tilby bedriften nyttige og relevante råd og tjenester tilbake.


Selskaper vi eier (datterselskaper)

 • Sparebank 1 Finans Østlandet AS
 • EiendomsMegler 1 Hedmark AS
 • EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS
 • SpareBank 1 Regnskapshuset Østlandet AS

Selskaper vi eier med andre (produktselskaper)

 • SpareBank 1 Banksamarbeidet DA
 • SpareBank 1 Boligkreditt AS
 • SpareBank 1 Næringskreditt AS
 • SpareBank 1 Gruppen AS
 • SpareBank 1 Kredittkort AS
 • SpareBank 1 Kundesenter AS
 • SpareBank 1 Verdipapirservice AS
 • SpareBank 1 Forsikring AS
 • SpareBank 1 Skadeforsikring AS
 • SpareBank 1 Gruppen Finans AS
 • SMB Lab AS

Dine opplysninger vil ikke deles utenfor selskapene ovenfor, eller mellom de andre SpareBank 1-bankene.