Hvordan aktiverer jeg purrestopp?

Du kan aktivere purrestopp under faktura, purringer eller direkte på kundekortet. Purrestopp kan være aktuelt når du ønsker at en spesifikk faktura eller kunde ikke skal kunne purres. Forfalte fakturaer vil da ikke vises i purrelisten. 

Aktiver purrestopp på fakturanivå

1. Gå til Salg og Faktura, og trykk deg inn på den aktuelle fakturaen. 

2. Trykk på den grønne nedtrekksmenyen og velg Aktiver purrestopp. Fakturaen vil ikke kunne purres. Du opphever purrestopp på fakturaen på samme måte. 


Aktivere purrestopp fra purrelisten

1. Gå til Salg og Purring

2. I nedtrekksmenyen bak Visning velger du Klar for innkreving

3. Trykk på de tre prikkene bak den aktuelle fakturaen og velg Aktiver purrestopp

For å se alle fakturaer som har aktivert purrestopp velger du Faktura med purrestopp i nedtrekksmenyen. Her kan du også deaktivere purrestopp via de tre prikkene. 


Aktiver purrestopp på kundekort

1. Gå til Salg og Kunder og klikk deg inn på den aktuelle kunden. 

2. Bla ned til Purring og sett hake ved Purrestopp. Husk å lagre innstillingene. Ingen fakturaer til denne kunden vil vises i purrelisten.