Hvordan kobler jeg regnskapsprogrammet til Altinn?

For å sende a-melding, mva-oppgave og hente elektroniske skattekort, må regnskapsprogrammet være koblet til Altinn. Du må ha nødvendige rettigheter i Altinn for å lage denne koblingen. Ta kontakt med Altinn brukerstøtte hvis du har problemer med tilgangen.

1. Logg inn i Altinn

  • Gå til Altinn og logg inn. Velg aktuelt selskap.
  • Klikk på profil i toppmenyen og velg Avanserte innstillinger.
Koble regnskapsprogrammet mot Altinn.

2. Registrer datasystem 

  • Gi koblingen en beskrivelse, for eksempel regnskapsprogram eller SpareBank 1 Regnskap. 
  • Velg SpareBank 1 Regnskap under Type datasystem. 
  • Lag et passord (må ha store og små bokstaver og tall, men ikke spesialtegn). Klikk Legg til.


Når du har registrert datasystemet, får du oppgitt en ID. Noter deg både passord og ID, dette skal du legge inn i SpareBank 1 Regnskap i neste steg. 

 


3. Legg Altinn-innstillingene inn i regnskapsprogrammet

  • Gå til Altinn i venstremenyen og velg Innstillinger.
  • Legg inn passord og ID fra Altinn. 
  • Sett foretrukket språk og klikk på Test innlogging.


Vær oppmerksom på at systemet kun sjekker om dette er en gyldig ID. Du må selv sjekke at SystemID og passord er gyldig for aktuelt selskap.