Hvordan kobler jeg regnskapsprogrammet til Altinn?

For å sende a-melding, mva-oppgave og hente elektroniske skattekort, må regnskapsprogrammet være koblet til Altinn. Du må ha nødvendige rettigheter i Altinn for å lage denne koblingen. Ta kontakt med Altinn brukerstøtte hvis du har problemer med tilgangen.

1. Logg inn i Altinn

  • Gå til Altinn og logg inn. Velg aktuelt selskap.
  • Klikk på profil i toppmenyen og velg Avanserte innstillinger.
Skjermbilde som viser hvordan du logger inn i Altinn

2. Registrer datasystem 

  • Gi koblingen en beskrivelse, for eksempel regnskapsprogram eller SpareBank 1 Regnskap. 
  • Velg SpareBank 1 Regnskap under Type datasystem. 
  • Lag et passord (må ha store og små bokstaver og tall, men ikke spesialtegn). Klikk Legg til.


Når du har registrert datasystemet, får du oppgitt en ID. Noter deg både passord og ID, dette skal du legge inn i SpareBank 1 Regnskap i neste steg. 

 


3. Legg Altinn-innstillingene inn i regnskapsprogrammet

  • Gå til Altinn i venstremenyen og velg Innstillinger.
  • Legg inn passord og ID fra Altinn. 
  • Sett foretrukket språk og klikk på Test innlogging.


Vær oppmerksom på at systemet kun sjekker om dette er en gyldig ID. Du må selv sjekke at SystemID og passord er gyldig for aktuelt selskap.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }