Hvordan oppretter jeg en hovedkontakt hos en kunde?

Dersom du ønsker at feltet Deres referanse på faktura til kunde skal settes automatisk, kan referansen legges inn som hovedkontakt på kundekortet. 

1. Gå til Salg og Kunder, og finn den aktuelle kunden. 

2. Bla helt ned til Kontakter

3. Hvis kontakten ikke ligger inne fra før, legger du den inn her og lagrer endringene. 

4. Trykk på de tre prikkene bak kontakten, og velg Sett som hovedkontakt.


Når du nå oppretter en faktura på den aktuelle kunden, vil feltet Deres referanse automatisk fylles ut.