Hvordan håndterer jeg innstillinger for kontoer og lønn?

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Lønn

kontoer-lonn-lonnsinnstillinger-1

2. Klikk på fanen Kontoer og lønn

Systemets driftskonto, lønnskonto og skattetrekkskonto settes opp under Bankinnstillinger


Bokføringskontoer

Her kan du administrere systemkonti for postering av arbeidsgiveravgift og interimskonto for utbetaling av lønn. 

  • Sett hake ved Poster skattetrekk automatisk hvis du ønsker å bokføre trekk til skattetrekkskonto når en lønnskjøring bokføres. 
  • Sett hake ved Utleggstrekk skatt til skattetrekkskonto hvis du ønsker å styre samlet beløp for utleggstrekk på skatt på en lønnskjøring mot skattetrekkskonto i remitteringsfilen. 

Ansattreskontro

Ansattreskontro må skrus på for hvert selskap det skal brukes på. Velg mellom Ved behov eller Alle ansatte. Hvis du velger Ved behov er det enkelt å opprette en reskontro for en ansatt når du trenger det. En nummerserie opprettes når du klikker på Lagre innstillinger .

Føringer gjort mot ansattreskontro hentes enkelt inn og utbetales eller trekkes på en lønnskjøring. Ansattreskontro blir også tilgjengelig i leverandrfaktura/utgift og bilagsføring. 


Annet

Her legger du opp inntervall for lønnskjøringer på selskapet. Dette angir standard datointervall ved opprettelse av lønnskjøringer.

  • Sett hake ved Benytte OTP-eksport om du ønsker å bruke OTP-eksport. Setter du hake her må du også fylle ut feltet Timer per årsverk, som er antall timer som tilsvarer et årsverk i selskapet. 
  • Sett hake ved Firmaet krever godkjenning av lønn før utbetaling hvis du ønsker godkjenning av lønn før utbetaling. 
  • Hvis du har ansatte du er biarbeidsgiver for, er sannsynligheten for at du er det ved årskiftet også stor. Som systemstandard er det derfor satt hake for at Biarbeidsgiver Skattekort beholdes ved start av nytt år. Dette må du eventuelt fjerne manuelt. 
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }