Hvordan kan jeg endre en MVA-melding?

Når en MVA-melding er levert, kan du sende inn en endringsmelding:

Mva endringsmelding.

Du kan sende inn både en endringsmelding eller en tilleggsmelding:

  • En endringsmelding vil erstatte hovedmeldingen.
  • En tilleggsmelding vil være i tillegg til hovedmeldingen.
  • Hvis du skal rette opp i feil, anbefalesr vi å sende inn en endringsmelding.