Hvordan overfører jeg timer til en faktura eller ordre?

For å kunne fakturere ut timer, må du først sette opp kobling mellom timeart og produkt.

Du kan fakturere timer enten rett mot en kunde eller mot en ordre.

1. Føre timer mot en kunde

    a. Registrere timer        

 • Trykk på Timer og Registrer timer
 • Registrer timer, legg inn dato, klokkeslett, timeart og velg kunde. (Dersom du ikke får opp feltet kunde, trykker du på tannhjulet, hak av for kunde og trykk lagre)
 • Trykk Lagre endringer
 • Gå på Timeliste og send inn timene
 • Godkjenn dersom det er valgt
Overføre timer.

    b. Fakturere timer

 • Trykk på Timer og Fakturer timer
 • Trykk Ny overføring
 • Velg Priode, Medarbeidere og Type kunder
 • Trykk Videre
 • Velg kunde det skal faktureres til og gå videre
 • Sjekk at pris og produkt stemmer, gå videre
 • Se igjennom forhåndsvisningen og trykk Videre også Fullfør

    c. Overføre til faktura

 • Trykk Salg og Ordre
 • Velg orderen du har laget og trykk på den Grønne pilen og velg Lagre og overfør til faktura, trykk Overfør
 • All informasjonen er nå overført til en ny faktura som du kan sende til kunde.

2. Føre timer mot en ordre

    a. Du må først opprette en ordre.
 • Trykk på Salg, Ordre og Ny ordre
 • Legg inn Kunde og Ordredato
 • Trykk på Registrer

    b. Før timer mot orderen

 • Trykk på Timer og Registrer timer
 • Registrer timer ved å legge inn dato, klokkeslett, timeart og velg ordre
 • Trykk på Lagre endringer
 • Trykk på Timeliste og send inn timene
 • Godkjenn dersom det er valgt

    3. Fakturere timer

 • Trykk på Timer, Fakturer timer og Ny overføring
 • Velg periode, medarbeidere og type ordre
 • Trykk Videre
 • Velg Ordrenummer og trykk Videre
 • Sjekk at pris eller produkt stemmer og trykk Videre
 • Se gjennom forhåndsvisning og trykk Videre og Fullfør

    4. Overføre til faktura

 • Trykk Salg og Ordre
 • Velg orderen du har laget og trykk på den Grønne pilen og velg Lagre og overfør til faktura, trykk Overfør
 • All informasjonen er nå overført til en ny faktura som du kan sende til kunde.