Hvordan fører jeg bilag manuelt?

1. Gå til Regnskap og Føre bilag i venstremenyen. 


2. Velg hvilke kolonner du ønsker i bilagsføringen ved å klikke på ikonet for kolonneoppsett.


3. Klikk på ikonet for vedlegg for å laste opp vedlegg til bilaget. Klikk så på Velg filer eller Hent fra innboks


4. Legg inn informasjon om bilaget i de valgte kolonnene og klikk på Lagre og bokfør