Hvordan sender jeg faktura som EHF?

EHF står for Elektronisk Handelsformat, og er enkelt forklart bedrift-til-bedrift-versjonen av eFaktura. Dette er elektronisk levering av fakturaen direkte til bedriftens nettbank eller regnskapsprogram. 

Skal du sende faktura til en offentlig virksomhet må du sende den som EHF. 

Slik sender du EHF

Når du skal sende faktura, kan du velge å sende den som EHF. Programmet oppdager automatisk hvilke kunder som kan motta EHF. Du kan bare sende EHF til virksomheter som er registrert i ELMA-registeret. ELMA-registeret er en offentlig database som viser hvem som har registrert seg som mottaker av EHF-fakturaer gjennom bedriftsnettbanken eller regnskapsprogrammet sitt.


Formkrav når du skal fakturere offentlige virksomheter og store bedrifter

Skal du sende faktura i EHF-format til større virksomheter får du ofte oppgitt noen formkrav til fakturaen for å sikre at den ender på riktig sted hos mottaker. 

1. Pass på at organisasjonsnummeret er registrert på kunden. Om du får oppgitt organisasjonsnummeret på denne måten "0192:912345678" registrerer du fortsatt bare organisasjonsnummeret. SpareBank 1 Regnskap passer på at 0192 er med når fakturaen sendes. 

2. "BuyerReference" fyller du ut i feltet Deres referanse under Detaljer når du lager fakturaen. 

3. "OrderReference/ID" finner du under Betingelser og levering i feltet Rekvisjon.


Merk!

Får du oppgitt en elektronisk adresse som starter med 9908, bør du kontakte den du skal fakturere for å få oppgitt oppdatert fakturaadresse.  Dette EHF-formatet sluttet å fungere 1. september 2020. 


Vedlegg til EHF

Det er mulig å sende vedlegg med EHF-fakturaen, som for eksempel et fakturagrunnlag, rekvisisjoner eller lignende. Vedlegg må ha et av følgende formater: 

  • CSV
  • PDF
  • PNG
  • JPG
  • XLSX
  • ODS

PEPPOL

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i stor pakke.

Har du kunder i utlandet som ønsker å motta faktura i PEPPOL-format, kan du legge inn PEPPOL-adressen på kunden i kundekortet. Gå til Salg og Kunder i menyen. Trykk på den aktuelle kunden for å komme inn på kundekortet. Feltet for Peppol-adresse ligger nederst.