Hvordan fungerer virksomhetsnummer?

For å kunne betale ut lønn trenger selskapet et virksomhetsnummer. Dette er ikke det samme som selskapets organisasjonsnummer, men tilhører en underenhet eller virksomhet som tilhører organisasjonen.

Virksomhetsnummer legger du til i Sparebank 1 Regnskap under Innstillinger - Lønn, og deretter fanen Virksomheter.

Legge inn virksomhetsnummer.

Vi anbefaler at du henter inn virksomheter fra enhetsregisteret i stedet for å legge det inn selv.

Finn ditt virksomhetsnummer
Du kan finne ditt selskaps underenheter/virksomheter ved å søke det opp i Brønnøysundregistrene.


Mangler virksomhetsnummer?
Hvis du ikke registrerte at selskapet skulle betale ut lønn da det ble opprettet, har du ikke fått et virksomhetsnummer. For å opprette virksomhetsnummer til selskapet må du sende inn en Samordnet registermelding og registrere selskapet i NAV Aa-registeret.


Flere virksomheter?
Hvis du driver virksomhet på flere steder, eller driver aktivitet av stort omfang i ulike bransjer på ett sted, skal du opprette flere virksomheter.

Det skal registreres flere underenheter hvis ett av følgende vilkår er oppfylt:

  • Det drives næringsaktivitet i forskjellige bransjer. Hver bransje må ha ansatt minst 5 personer.
  • Det drives næringsaktivitet med ansatte på flere geografiske steder.

Se mer på Brønnøysundregistrene sine sider her.
Les mer på Altinn sine nettsider her.