• Bedriften kan velge mellom 4 forskjellige betalingsfrekvenser på forsikringene:

    • Månedlig betaling
    • Kvartalsvis betaling
    • Halvårlig betaling
    • Årlig betaling