Hva er dataangrep/datainnbrudd?

Datainnbrudd vil si at noen eller en programvare (for eksempel virus, trojaner eller lignende) skaffer seg uautorisert tilgang til bedriftens datasystemer eller data, eller blokkering av bedriften sine datasystemer eller data.

Med bedriftens datasystemer menes systemer som bedriften eier, leier eller drifter selv. Datasystemer og tjenester som er levert av en tredjepart, via sky eller andre hostingtjenester regnes også som bedriftens, forutsatt at det er inngått skriftlig avtale mellom partene.