• Kostnader knyttet til Regnskapssytemet faktureres med MVA. Eget bilag med MVA-spesifikasjon tilgjengeliggjøres. Kostnader for banktjenester knyttet til Bank+Regnskap trekkes fra konto.