• IBAN er ditt internasjonale kontonummer som du må bruke når du skal motta betalinger fra utlandet eller betale til utlandet.

    Her finner du ditt IBAN