Hvordan oppretter jeg vergekonto i nettbank bedrift?

Er du verge for flere kan det være mer oversiktlig å ha nettbank bedrift. Da kan du enklere skille mellom ulike vergeoppdrag og det er enklere å ha kontroll på faste betalingsoppdrag mellom kontoer.

Her finner du informasjon om hvordan du blir disponent på kontoen til den du er verge for, og bestiller vergekonto i nettbank bedrift.