Hvordan tilbakefører man penger fra en skattetrekkskonto?

Henvend deg til skatteetaten lokalt og be om en bekreftelse på at tilbakeføring kan gjennomføres. Du kan også søke om å frigi midler fra skattetrekkskonto på skatteetaten sine sider.

Du må sende bekreftelsen fra skatteetaten til oss, og banken gjennomfører så transaksjonen. Logg inn og last opp bekreftelsen her