Hvordan tilbakefører man penger fra en skattetrekkskonto?

Henvend deg til skatteetaten lokalt og be om en bekreftelse på at tilbakeføring kan gjennomføres. Du kan også søke om å frigi midler fra skattetrekkskonto på skatteetaten sine sider.

Du må sende bekreftelsen fra skatteetaten til oss, og banken gjennomfører så transaksjonen. Logg inn og last opp bekreftelsen her

Bekreftelsen sendes til bedrift@sb1ostlandet.no, og banken gjennomfører så transaksjonen.