• For å opprette en AvtaleGiro i nettbank bedrift, sender du en e-post til bedrift@sb1ostlandet.no med:

    • Kontonummer du vil betale fra
    • Kontonummer og navn du vil betale til
    • KID-nummer

    Vi setter opp AvtaleGiroen for deg, og den blir aktivert med en gang.

    NB! Hvis du får neste regning i posten, er det fordi den ble laget før AvtaleGiroen ble opprettet. Den må betales som vanlig.