• Betalinger med OCR og KID vises bare som en totalsum i nettbanken. For å se alle betalingene må filene lastes ned fra nettbanken og inn i regnskapsprogrammet.