• Oversikt over betalinger finner du i nettbanken under Betaling > Transaksjoner > Kontobevegelser. Her kan du også ta ut bilag på alle betalinger.