Pensjon, skjema

Her finner du skjemaer for de ulike pensjonsavtalene vi tilbyr. Kontaktinformasjon og postadresse ser du på hvert enkelt skjema.


For privatpersoner Beskrivelse
Elektronisk skjema for start av utbetaling Gjelder Fripolise, Hybridpensjon, Ytelsespensjon, IPA med garanti, Livrente med garanti, Livrente med 
investeringsvalg og Pensjonsbevis
Elektronisk skjema for engangsutbetaling Gjelder Livkonto, Livrente med garantert rente, Livrente med investeringsvalg og Livsforsikring
Egenerklæring for skatterapportering Fyll ut dette skjemaet hvis du er skattepliktig til et annet land enn Norge.
Gjelder fondskonto, pensjonskonto, pensjonskonto med betalingsfritak og kollektive livrenter
Forsikringskrav ved arbeidsuførhet Her melder du et krav hvis forsikringen din omfatter arbeidsuførhet
Forsikringskrav dødsfall Her kan du melde fra til oss hvis noen som har forsikring hos oss har gått bort
Fullmakt forsikringskrav Fullmakten gir oss mulighet til å innhente informasjonen vi trenger for å behandle saken din ferdig
Elektronisk helsevurderingsskjema Er du ansatt i en bedrift med en kollektiv ordning som krever helsevurdering, skal du fylle ut dette og
signere med BankID 
Tilleggsopplysninger erstatning Her kan du laste opp informasjonen vi har bedt om, eller som du vil at vi skal ta hensyn til i
behandlingen av din sak
Elektronisk skjema for flytting av private pensjonsavtaler Gjelder flytting av Fondskonto/Pensjonskonto, ny og gammel IPS, IPA og Livrente til Sparebank 1 Forsikring
   
For bedrifter  Beskrivelse
Skjema for å melde uførhet (pdf) Gjelder ytelsespensjon
Skjema for opphør Meld opphør, oppsigelse eller slå avtalen sammen med annen tjenestepensjonsavtale
Skjema for innmelding (pdf)  Gjelder ytelsespensjon
Skjema for medlemsendring (pdf) Gjelder ytelsespensjon
Skjema for utmelding (pdf) Gjelder ytelsespensjon
   
For companies Description
Register new member (pdf) Applies to defined contribution pension, defined benefit pension, group life insurance,
non work related illness and medical insurance
Change existing membership (pdf) Applies to defined contribution pension and defined benefit pension
End membership (pdf) Applies to defined contribution pension, defined benefit pension, group life insurance,
non work related illness, medical insurance