Skjema, pensjon - for bedriftskunder

Her finner du skjemaer for de ulike pensjonsavtalene vi tilbyr bedriftskunder. Kontaktinformasjon og postadresse ser du på hvert enkelt skjema.


For bedrifter  Beskrivelse
Skjema for å melde uførhet (pdf) Gjelder ytelsespensjon
Skjema for opphør Meld opphør, oppsigelse eller slå avtalen sammen med annen tjenestepensjonsavtale
Skjema for innmelding (pdf)  Gjelder ytelsespensjon
Skjema for medlemsendring (pdf) Gjelder ytelsespensjon
Skjema for utmelding (pdf) Gjelder ytelsespensjon
   
For companies Description
Register new member (pdf) Applies to defined contribution pension, defined benefit pension, group life insurance,
non work related illness and medical insurance
Change existing membership (pdf) Applies to defined contribution pension and defined benefit pension
End membership (pdf) Applies to defined contribution pension, defined benefit pension, group life insurance,
non work related illness, medical insurance