Byggelån

Skal bedriften gjennomføre et byggeprosjekt? Da er byggelån et fleksibelt alternativ.

Byggelånet er en låneramme som sikrer deg finansiering gjennom byggeprosessen.
Du betaler kun renter for den delen av lånet du bruker.
Vi gir deg økonomiske råd og er i tett dialog med deg under hele prosjektet.

Renter og betingelser

  • Du betaler kun renter for den delen av lånet du bruker.
  • I tillegg betaler du en kvartalsvis provisjon av lånerammen du har fått innvilget.
  • Når bygget er ferdig, blir byggelånet gjort om til et nedbetalingslån eller innfridd.

Se vår prisliste for bedrifter


rekkehus

Hvordan fungerer et byggelån?

Du får utbetalt lånet i takt med at bygget blir oppført. Byggelånet kan brukes til både nybygg og rehabilitering. Før du søker byggelån, bør du vite at:

  • byggelån kan ha høyere rente enn andre langsiktige lån. Derfor vil det lønne seg å ha en kortest mulig byggeperiode.
  • byggelånet er en låneramme som vi i banken disponerer for deg. Det vil si at vi godkjenner betalinger over byggelånet underveis i byggeprosjektet.
  • en byggekontrollør vil i noen tilfeller kontrollere budsjettet, kostnadene og kvaliteten på byggeprosjektet ditt. Det er en sikkerhet for både bedriften og banken. 

Møte med rådgiver hos oss?

Ta gjerne med 

  • regnskap
  • prosjektbudsjett
  • finaniseringsplan

Jo bedre dokumentasjon du har med, dess raskere får du svar på hvor mye du kan låne.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }