Årsregnskap

Overlat årsoppgjøret til oss, så kan du være trygg på at bedriftens årsregnskap og skattemelding leveres etter gjeldende lover og regler.

Mann fordypet over regnskapet
Vi sørger for at regnskapet er korrekt og at all dokumentasjon er på plass.
Regnskapsfører sørger for at skatten blir riktig beregnet.
Du får en sparringspartner og gode råd underveis i årsoppgjøret.

Vi hjelper deg med hele årsoppgjøret

Årsoppgjøret er prosessen med å dokumentere bedriftens økonomiske situasjon ved årets slutt. Både myndighetene og ditt eget styre trenger denne informasjonen. I tillegg er årsregnskapet interessant for banken, samarbeidspartnere, kunder og leverandører. 

Den regnskapsmessige delen av årsoppgjøret innebærer å utarbeide bedriftens årsregnskap og eventuell årsberetning. Er bedriften revisjonspliktig, må revisor lage en revisjonsberetning. Skattemessig må bedriften sende inn skattemelding med næringsoppgave og andre nødvendige ligningspapirer. 

Overlater du årsoppgjøret til oss, sørger vi for at alt blir ferdigstilt og levert innen fristene.

 

dame-tenker-okonomi

Frister i årsoppgjøret

 • 31. mai: Skattemeldingen må være sendt inn til Skatteetaten. 
 • 30. juni: Årsregnskapet må være ferdig behandlet i bedriftens generalforsamling.
 • 31. juli: Årsregnskapet må være sendt inn til Regnskapsregisteret.

Verdt å vite om årsregnskapet

Hovedregelen er at selskapsform og størrelse avgjør om bedriften har regnskapsplikt og må levere årsregnskap.

Disse må levere årsregnskap:

 • Aksjeselskap (AS)
 • Allmennaksjeselskap (ASA)
 • Borettslag (BRL)
 • Boligbyggelag (BBL) 
 • Stiftelser
 • Enkeltpersonforetak (ENK) med eiendeler til en verdi på over 20 millioner kroner eller antall ansatte som i gjennomsnitt er over 20 årsverk

Se fullstendig oversikt hos Brønnøysundregistrene

Et årsregnskap er en rapport med faste punkter som må være med:

 • Resultatregnskap (inntekter og kostnader)
 • Balanse (eiendeler, egenkapital og gjeld) 
 • Noter (kommentarer til ulike deler av regnskapet, noen er lovpålagte, andre tas med som en ekstra forklaring til regnskapstallene)

I tillegg må bedrifter som etter regnskapsloven defineres som store foretak ha med en kontantstrømoppstilling (innbetalinger og utbetalinger). Se definisjonen på små og store foretak hos Altinn.

Revisjonspliktige bedrifter må ha med en revisjonsberetning.

Årsregnskapet offentliggjøres for at myndigheter, eiere, kunder, leverandører, investorer, arbeidssøkere og andre interessenter skal kunne gjøre seg kjent med den økonomiske statusen i bedriften. Når du søker på aktører som Proff.no, er det tallene fra årsregnskapet du får opp.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }