Kan jeg føre regnskapet selv?

Det er ingen lov som hindrer deg i å føre regnskapet for bedriften din selv. Har du lite eller ingen erfaring med regnskapsføring, er det likevel lurt å bruke en regnskapsfører – i alle fall til å begynne med.

Illustrasjon av kvinne som sitter med laptop i fanget og fører regnskap

Krav til regnskapet

Regnskap er et eget fagfelt, og har komplekse lover og regler som er i stadig endring. Du bør derfor være kjent med grunnleggende regnskapsføring hvis du skal gjøre jobben selv. I tillegg må du ha både tid og lyst til å sette deg inn i det som trengs for å være trygg på at du fører regnskapet i tråd med gjeldende lovverk.

Husk at myndighetene stiller like strenge krav til regnskapet uansett om du står for regnskapsføringen selv, eller setter det bort til en regnskapsfører eller et regnskapsbyrå.


Illustrasjon av dame som peker

Valg av regnskapsprogram

Velger du å føre regnskapet selv må du ta stilling til hvilket regnskapsprogram du skal bruke. Vi anbefaler at du går for en skybasert løsning, det vil si et regnskapsprogram der du logger deg på via en nettleser i stedet for å installere det på datamaskinen din. Da kan du bruke det når som helst og hvor som helst, så lenge du har tilgang til internett. De fleste skybaserte regnskapsprogram har også en egen app til mobilen.

Prøv vårt regnskapsprogram gratis

SpareBank 1 Regnskap er et enkelt regnskapsprogram som passer for de fleste bedrifter, lag og foreninger. Du kommer raskt i gang, kan gjøre mye selv og få hjelp av regnskapsførere og rådgivere når du trenger det.

Skal, skal ikke føre regnskapet selv?

Selv om du har lov til å føre regnskapet selv, bør du vurdere egen kompetanse, tid og lyst før du hopper ut i det. Vurder også fordelene med å gjøre jobben selv opp mot ulempene.

Fordeler med å føre regnskapet selv

  • Du sparer penger: Fører du regnskapet selv, sparer du kostnaden med å bruke en ekstern regnskapsfører eller et regnskapsbyrå.
  • Du blir godt kjent med den daglige driften: Ved å håndtere regnskapet selv, får du en dypere forståelse av den økonomiske tilstanden og driften i bedriften. Det kan gjøre det lettere å ta veloverveide beslutninger.
  • Du får god økonomisk oversikt: Velger du å ha direkte kontroll over regnskapet selv, får du full tilgang til all finansiell informasjon og kan sikre at alle transaksjoner blir registrert slik du vil ha dem.

Ulemper med å føre regnskapet selv

  • Du må bruke mye tid på det: Regnskapsføring kan være tidkrevende, særlig hvis du ikke har noe erfaring. 
  • Du må sette deg inn i lover og regler: Regnskap kan være komplisert, spesielt når det kommer til skatteregler og regulatoriske krav. Feil kan få alvorlige konsekvenser, inkludert bøter og juridiske problemer.
  • Du kan gå glipp av muligheter: Selv om et godt regnskapsprogram kan hjelpe deg med grunnleggende regnskapsføring, kan en regnskapsfører hjelpe deg å se hva som går bra og hvor du kan gjøre grep for å bedre økonomien.

Visste du at... 

...du bare kan føre regnskapet selv for bedrifter du eier eller er ansatt i? Selv om du kan regnskapsføring må du ha autorisasjon fra Finanstilsynet for at du skal kunne påta deg betalte oppdrag med å føre regnskap for andre bedrifter. 

Du kan likevel føre regnskap som frivillig i et lag eller en forening, siden denne typen småjobber vanligvis ikke er betalt og ikke vil regnes som næringsvirksomhet.