Duett Økonomi

Et markedsledende regnskapsprogram for landbruk og primærnæring.

Tripletex

Hvorfor velge Duett Økonomi

Duett Økonomi har en automatisert flyt av bilag og betalinger som sparer regnskapsføreren for mye tid. På Duett MinSide har du til en hver tid et oppdatert regnskap tilpasset dine behov, samt et godt styringsverktøy for bedriften din.

Systemet passer for alle typer kunder og har et godt system for regnskap og bilagshåndtering. Regnskapssystemet sørger for at både digitale og manuelle transaksjoner blir effektivt gjennomført.

Fakturering i Duett Økonomi er enkelt. Du lager raskt fakturaer som bokføres automatisk når de sendes. I tillegg har du muligheten til å generere tilbud og ordrebekrefteleser.

Timeregistrering i Duett Økonomi gjøres i Duett-appen. Den er perfekt for håndverkere, entreprenører, konsulenter, regnskapsførere og andre som har behov for fortløpende registrering av timer.

Med Duett Lønn registrerer de ansatte sine timer, reiser og utlegg i Duett-appen. Lønnsslipper og A-melding sendes automatisk når lønnskjøringen er ferdig. Det ligger gode kontroller og valideringer i systemet, slik at det blir lettere å få gjort alt riktig.

Rapportering og analyse i Duett Økonomi er grafisk, oversiktlig og interaktivt. Fra oversiktsbilder klikker du deg enkelt ned til detaljer om regnskap, kunder, leverandører eller prosjekt. Med digitale bilag klikker du deg enkelt helt ned til bilagsbildet.

Årsoppgjør i Duett Økonomi er en unik egenutviklet og helintegrert del av økonomisystemet. Det håndterer aksjeselskaper, ANS, SA, NUF og personlige foretaksformer. En egen veiviser gjør det enkelt og greit.

Hvem passer Duett Økonomi for?

  • Duett Økonomi passer for både enkeltpersonforetak og større bedrifter.
  • Systemet er ledende på landbruksregnskap med støtte for flere andre primærnæringer.
  • Systemet har egne løsninger spesielt tilpasset bransjene advokat, bygg og anlegg, eiendom og regnskapskontor.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }