Valuta og renter

Vi tilbyr bedrifter en rekke muligheter for å sikre seg mot uønskede bevegelser i valuta- og rentemarkedet.

Vi tilbyr bedrifter en rekke muligheter for å sikre seg mot uønskede bevegelser i valuta- og rentemarkedet - SpareBank 1 Østlandet
Hjelper deg med å redusere risiko.
Gir deg økt forutsigbarhet.
Vi har meglere med lang og bred erfaring.
Valutasikring

Valutasikring

Virksomheter som har eksport og/eller import som en del av sitt virkeområde er eksponert for svingninger i valutamarkedet. Virksomhetenes inntjening, soliditet og konkurranseevne påvirkes i mer eller mindre grad.

Styring av valutarisiko ved bruk av finansielle instrumenter kan bidra  til at virksomheten reduserer sin valutarisiko, og øker forutsigbarheten i sine økonomiske resultater.
 

Rentesikring

Rentesikring

De fleste virksomheters inntjening, soliditet og konkurranseevne er påvirket av endringer i rentemarkedet. Rentesikring gir bedre forutsigbarhet i finanskostnadene over tid. 

Rentesikringsinstrumenter er fleksible risikostyringsverktøy som gir mulighet for individuelle tilpasninger. Instrumentene løper uavhengig av underliggende lån og innskudd.

Kapitalmarkedsavdelingen

Vi har rådgivere med lang erfaring fra aksjemegling, valutamegling og investeringsrådgivning. Med høy kompetanse og god service tilbyr vi skreddersydde løsninger for både privatpersoner og bedrifter som har penger å investere.

Aksjer/investering tlf: 62510700
Valuta/renter tlf: 62510701
E-post: kapitalmarked@sb1ostlandet.no