LEI-nummer

Alle bedrifter som handler i finansielle instrumenter må ha et LEI-nummer.

Hva er LEI?

LEI står for Legal Entity Identifier, og er en global standard for å kunne identifisere selskaper. Tenk på det som et internasjonalt organisasjonsnummer. LEI-kode eller LEI-nummer er en unik kode som består av 20 symboler, og består av både tall og bokstaver. 

LEI-nummeret er gyldig i ett år, og må fornyes minst en gang i året for at den skal være gyldig.

Hvem må ha et LEI-nummer?

Alle bedrifter som handler i finansielle instrumenter må ha et gyldig LEI-nummer. Aktuelle finansielle instrumenter inkluderer aksjer, obligasjoner, renteswap, FX forward og FX swap, opsjoner og andre derivater. FX spot omfattes ikke.

Hvorfor må bedriften ha LEI-nummer?

I følge MiFID II-direktivet er en LEI-kode obligatorisk for alle juridiske enheter som deltar i transaksjoner i finansmarkedene, og som er registrert i Europa.


Eksempler på hvor du kan etablere LEI:


Rapporteringsplikt

EU-regelverk (EMIR og MIFID II) ble innført med virkning for Norge fra 01.07.2017. EMIR medfører rapporteringsplikt for all handel av derivater til et sentralt handelsregister. MIFID II medfører rapportering av enkelte handler til Finanstilsynet.

EMIR: De nye reglene medfører at alle nye derivatkontrakter rapporteres til et autorisert handelsregister. Finansmyndighetene i hvert enkelt EØS-land vil da få innsyn i alle handler gjort av bedrifter i sitt eget land. Det vil være obligatorisk for begge parter å innrapportere handelen, men det er mulig å delegere rapporteringen til motparten eller til en tredjepart.

SpareBank 1 Østlandet har inngått en avtale med REGIS TR for innrapportering av handler. Vi vil tilby våre motparter / kunder å rapportere på deres vegne til REGIS TR., men dette forutsetter at kunden har et gyldig LEI-nummer. 

Vår oppfordring
Vi oppfordrer bedriftskunder som handler i finansielle instrumenter om å anskaffe LEI-nummer snarest. Bedriftskunder uten LEI vil ikke få handle i derivater og aktuelle finansielle instrumenter. Vennligst send informasjon om LEI-nummer til settlements@sb1ostlandet.no

SpareBank 1 Østlandet har etablert sin LEI-nummer via GMEI – og den er:
549300VRM6G42M8OWN49

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }