Kausjonist
– hva betyr det?

Vurderer du å stille som kausjonist for barna, men er usikker på hva det egentlig innebærer? Her er noen tips og råd på veien. 

Illustrasjon av mann som ser på mobil og er usikker

Hva vil det si å være kausjonist?

Halvparten har foreldrene som kausjonister

Med høye boligpriser og krav om 15 % egenkapital, er det ikke bare-bare for dagens unge å komme seg inn på boligmarkedet. Flere enn noen gang er avhengig av hjelp fra foreldrene for å få det til. I dag har rundt halvparten av unge førstegangskjøpere foreldrene som kausjonister. Det er med andre ord ganske vanlig å kausjonere for barna sine. 

3 gode råd til deg som vurderer å være kausjonist

Alternativer til kausjon

Ønsker du å hjelpe barna inn på boligmarkedet, uten å måtte kausjonere for lånet? Da kan en pengegave eller forskudd på arv være et alternativ. Etter at arveavgiften ble fjernet i 2014, er det per i dag ingen arveavgift, uansett beløp og om arven blir fordelt før eller etter et dødsfall. Men pass på at arveforskudd blir godt dokumentert. Et annet alternativ til kausjon, er å låne opp på egen bolig og gi dette som egenkapital til barnet i stedet.