Investor

Dert ble et meget godt resultat i første hele driftsår som fusjonert bank. SpareBank 1 Østlandet fikk et resultat etter skatt på 1 414 millioner kroner (1 236) i 2018. Egenkapitalavkastningen ble 10,5 (10,2) prosent. – Dette er et sterkt resultat etter første hele driftsår som fusjonert bank, sier konsernsjef Richard Heiberg.

Konserntall foreløpig årsresultat 2018 (tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2017)

  • Resultat etter skatt: 1 414 (1 263) mill. kroner
  • Egenkapitalavkastning: 10,5 (10,2) prosent
  • Resultat per egenkapitalbevis: 8,46 (7,92) kroner
  • Netto renteinntekter: 2 074 (1 956) mill. kroner
  • Netto provisjons- og andre inntekter: 1 286 (1 263) mill. kroner
  • Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 291 (277) mill. kroner
  • Sum driftskostnader: 1 881 (1 898) mill. kronerTap på utlån og garantier: Kostnad på 35 (inngang på 20) mill. kroner
  • Ren kjernekapitaldekning: 16,8 (16,8) prosent
  • Styret foreslår ovenfor bankens representantskap et kontantutbytte på 4,12 (3,96) kroner per egenkapitalbevis, totalt 477 (424) mill. kroner. I tillegg foreslås et kundeutbytte på 222 (204) mill. kroner.

Presentasjonen ble overført direkte via web-cast og opptak vil bli publisert litt lenger ned på denne siden. 

Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseiere

Det avholdes valgmøte for egenkapitalbeviseierne i SpareBank 1 Østlandet onsdag 20. februar 2019 kl 13:00.

Sted: SpareBank 1 Østlandets lokaler, Strandgata 15, Hamar.

På valg i år er 3 medlemmer og 3 varamedlemmer til representantskapet med valgperiode på 4 år. Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen på tidspunktet for valgmøtet. 

Se børsmelding med fullstendig innkalling

Resultat i emisjonene i SpareBank 1 Østlandet

Styret i SpareBank 1 Østlandet vedtok 22. januar 2019, tildeling i den etterfølgende emisjonen, reparasjonsemisjonen mot LO og ansattemisjonen. Tegningsperioden utløp 21. januar 2019 klokka 16.30.Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker: SPOL

Se oppdatert aksjekurs på Oslo Børs

Finanskalender

3. kvartal 2018

25. oktober 2018

Se finanskalender

Rating

Moody's A1, outlook negative

Se rapporter


Kontakt

Geir-Egil Bolstad, konserndirektør økonomi og finans, tlf 918 82 071, e-post