Web-basert resultatpresentasjon, 1. kvartal 2021

 

Et godt førstekvartal for SpareBank 1 Østlandet

Konserntall 1. kvartal 2021 (*Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2020.)

• Resultat etter skatt: 439 (266) mill. kroner.
• Egenkapitalavkastning: 10,6 (6,9) prosent.
• Resultat per egenkapitalbevis: 2,59 (1,58) kroner.
• Netto renteinntekter: 535 (594) mill. kroner.
• Netto provisjons- og andre inntekter: 379 (343) mill. kroner.
• Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 108 (minus 48) mill. kroner.
• Sum driftskostnader: 485 (487) mill. kroner.
• Tap på utlån og garantier: Netto inntektsføring på 18 (netto kostnad på 151) mill. kroner.
• Ren kjernekapitaldekning: 17,8 (17,0) prosent.
• Utlånsvekst siste 12 måneder inklusiv lån overført til kredittforetakene: 5,7 (9,0) prosent.
• Innskuddsvekst siste 12 måneder: 9,5 (10,4) prosent
Se kvartalsrapport og presentasjon.

- Et meget godt konsernresultat i et spesielt år

Høyt aktivitetsnivå, god kundekontakt og sterk kundevekst har preget SpareBank 1 Østlandets drift i 2020.  – Vi er meget godt fornøyd med organisasjonens leveranser dette krevende året, sier konsernsjef Richard Heiberg.

4. kvartal 2020

(Konserntall. Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2019)Resultatet i korte trekk.

• Resultat etter skatt: 466 (291) mill. kroner
• Egenkapitalavkastning: 11,3 (7,3) prosent
• Netto renteinntekter: 549 (584) mill. kroner
• Netto provisjons- og andre inntekter: 406 (333) mill. kroner
• Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 146 (11) mill. kroner
• Sum driftskostnader: 504 (490) mill. kroner
• Tap på utlån og garantier: 1 (33) mill. kroner

Foreløpig årsregnskap 2020

(Konserntall. Tall i parentes gjelder for 2019)

• Resultat etter skatt: 1 608 (1 928) mill. kroner
• Egenkapitalavkastning: 10,1 (12,8) prosent
• Resultat per egenkapitalbevis: 9,57 (11,55) kroner
• Netto renteinntekter: 2 177 (2 166) mill. kroner
• Netto provisjons- og andre inntekter: 1 441 (1 388) mill. kroner
• Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 545 (735) mill. kroner
• Sum driftskostnader: 1 902 (1 930) mill. kroner
• Tap på utlån og garantier: 330 (32) mill. kroner
• Ren kjernekapitaldekning: 17,8 (17,2) prosent
• Utlånsvekst siste 12 måneder inklusiv lån overført til kredittforetakene: 7,0 (7,5) prosent
• Innskuddsvekst siste 12 måneder: 9,1 (9,8) prosent
• Forslag om kontantutbytte på 4,79 (4,58) kroner per egenkapitalbevis, totalt 555 (531) mill. kroner*.
• Forslag om kundeutbytte på 231 (208) mill. kroner*.
• Forslag om avsetning til gavemidler på 6 (26) mill*.
*Utbetalinger skjer i tråd med føringer fra FinansdepartementetSe vedlagte kvartalsrapport og presentasjon.

Konsernsjef Richard Heiberg og finansdirektør Geir-Egil Bolstad.

Se rapportene på denne siden

Se webcast for fjerde kvartal 


Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker: SPOL

Se oppdatert aksjekurs på Oslo Børs

Finanskalender

1. kvartal 2021

30. april. Offentliggjøring av resultat kl 07.30

Se finanskalender

Rating

Senior Unsecured - Aa3, stable outlook
Senior Non-Preferred - A3, stable outlook

Se rapporter


Kontaktpersoner

Geir-Egil Bolstad
Finansdirektør
918 82 071
Cathrine Mordal
Finanssjef
625 10 910
Runar Hauge
Finansforvalter Treasury/IR
482 95 659