Invitasjon til resultatpresentasjon, 3. kvartal 2021

SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 SMN inviterer til presentasjon av resultatene for 3. kvartal 2021.

Tid: Fredag 29. Oktober klokken 08.15
Sted: SpareBank 1 Markets' lokaler i Olav Vs gate 5, Oslo
For de som ikke har anledning til å delta fysisk, vil presentasjonen bli overført via webcast lenger ned på siden. 
Spørsmål til SpareBank 1 Østlandets presentasjon kan stilles direkte i sendingen eller til investor@sb1ostlandet.no.

Presentasjonene holdes av:
SpareBank 1 Østlandet: Finansdirektør Geir-Egil Bolstad
SpareBank 1 SMN: Finansdirektør Kjell Fordal

Presentasjonene holdes på norsk, og vil gjøres tilgjengelig i ettertid her på denne siden. Presentasjoner og webcast (i opptak) på engelsk vil gjøres tilgjengelig i ettertid. 
Det vil bli servert en enkel frokost fra klokken 08:00.
Påmelding til corporateaccess@sb1markets.no

Web-basert resultatpresentasjon

Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker: SPOL

Se oppdatert aksjekurs på Oslo Børs

Finanskalender

3. kvartal 2021

29. oktober. Offentliggjøring av resultat kl 07.30

Se finanskalender

 

Rating

Senior Unsecured - Aa3, stable outlook
Senior Non-Preferred - A3, stable outlook

Se rapporter


Finansielle nøkkeltall for konsernet første halvår 2021
(tall for tilsvarende periode 2020):

· Resultat etter skatt: 955 (704) mill. kr
· Egenkapitalavkastning: 11,3 (9,1) prosent
· Netto renteinntekter: 1 077 (1 093) mill. kr
· Sum driftskostnader: 976 (933) mill. kr
· Tap på utlån og garantier: Netto inntektsføring på 7
  (netto kostnad på 282) mill.kr
· Ren kjernekapitaldekning 17,8 (17,1) %

Se rapporter     Se NewsWeb


Web-basert resultatpresentasjon 11. august 2021Kontaktpersoner

Geir-Egil Bolstad
Finansdirektør
918 82 071
Cathrine Mordal
Finanssjef
480 02 537
Bjørn-Erik Orskaug
Investorkontakt
922 39 185