Se presentasjon 4. kvartal 2020

-Et meget godt konsernresultat i et spesielt år

4. kvartal 2020

(Konserntall. Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2019)Resultatet i korte trekk.

• Resultat etter skatt: 466 (291) mill. kroner
• Egenkapitalavkastning: 11,3 (7,3) prosent
• Netto renteinntekter: 549 (584) mill. kroner
• Netto provisjons- og andre inntekter: 406 (333) mill. kroner
• Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 146 (11) mill. kroner
• Sum driftskostnader: 504 (490) mill. kroner
• Tap på utlån og garantier: 1 (33) mill. kroner

Foreløpig årsregnskap 2020

(Konserntall. Tall i parentes gjelder for 2019)

• Resultat etter skatt: 1 608 (1 928) mill. kroner
• Egenkapitalavkastning: 10,1 (12,8) prosent
• Resultat per egenkapitalbevis: 9,57 (11,55) kroner
• Netto renteinntekter: 2 177 (2 166) mill. kroner
• Netto provisjons- og andre inntekter: 1 441 (1 388) mill. kroner
• Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 545 (735) mill. kroner
• Sum driftskostnader: 1 902 (1 930) mill. kroner
• Tap på utlån og garantier: 330 (32) mill. kroner
• Ren kjernekapitaldekning: 17,8 (17,2) prosent
• Utlånsvekst siste 12 måneder inklusiv lån overført til kredittforetakene: 7,0 (7,5) prosent
• Innskuddsvekst siste 12 måneder: 9,1 (9,8) prosent
• Forslag om kontantutbytte på 4,79 (4,58) kroner per egenkapitalbevis, totalt 555 (531) mill. kroner*.
• Forslag om kundeutbytte på 231 (208) mill. kroner*.
• Forslag om avsetning til gavemidler på 6 (26) mill*.
*Utbetalinger skjer i tråd med føringer fra FinansdepartementetSe vedlagte kvartalsrapport og presentasjon.

Konsernsjef Richard Heiberg og finansdirektør Geir-Egil Bolstad.

Se rapportene på denne siden

3. kvartal 2020: Sterk kundevekst og styrket lønnsomhet i SpareBank 1 Østlandet
(Konserntall. Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2019)

• Resultat etter skatt: 438 (409) mill. kroner
• Egenkapitalavkastning: 10,9 (10,7) prosent
• Netto renteinntekter: 536 (554) mill. kroner
• Netto provisjons- og andre inntekter: 392 (350) mill. kroner
• Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 133 (103) mill. kroner
• Sum driftskostnader: 465 (457) mill. kroner
• Tap på utlån og garantier: 47 (24) mill. kroner
• Ren kjernekapitaldekning 17,3 % (16,7 %)

Se vedlagte kvartalsrapport og presentasjon.


Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker: SPOL

Se oppdatert aksjekurs på Oslo Børs

Finanskalender

4. kvartal 2020

12. februar. Offentliggjøring av resultat kl 07.30

Se finanskalender

Rating

Senior Unsecured - Aa3, stable outlook
Senior Non-Preferred - A3, stable outlook

Se rapporter


Kontaktpersoner

Geir-Egil Bolstad
Finansdirektør
918 82 071
Cathrine Mordal
Finanssjef
625 10 910
Runar Hauge
Finansforvalter Treasury/IR
482 95 659