Trykk på bildet nedenfor for å se opptak av presentasjonen

4. kvartal 2019: Sterkt resultat, styrket bankdrift og god kundevekst


(Konserntall. Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2018)
Resultat før skatt: 406 (347) mill. kroner
Resultat etter skatt: 291 (322) mill. kroner
Egenkapitalavkastning: 7,3 (9,1) prosent
Netto renteinntekter: 584 (544) mill. kroner
Netto provisjons- og andre inntekter: 333 (313) mill. kroner
Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 11 (7) mill. kroner
Sum driftskostnader: 490 (506) mill. kroner
Tap på utlån og garantier: 33 (11) mill. kroner
• Utlånsvekst inklusiv overførte lån til kredittforetakene, i kvartalet var 2,3 (0,7) prosent
• Innskuddsveksten i kvartalet var 2,1 (1,8) prosent

Detaljer finner du i kvartalsrapport og kvartalspresentasjon.
 Se også Oslo Børs

(Se foreløpig årsregnskap nedenfor)

Foreløpig årsregnskap 2019


(Konserntall. Tall i parentes gjelder 2018)
Resultat etter skatt: 1 928 (1 414) mill. kroner
Egenkapitalavkastning: 12,8 (10,5) prosent
Resultat per egenkapitalbevis: 11,55 (8,46) kroner
Netto renteinntekter: 2 166 (2 074) mill. kroner
Netto provisjons- og andre inntekter: 1 388 (1 286) mill. kroner
Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 735 (291) mill. kroner • Sum driftskostnader: 1 930 (1 881) mill. kroner
Tap på utlån og garantier: 32 (35) mill. kroner
Ren kjernekapitaldekning: 17,2 (16,8) prosent
Utlånsveksten i 2019 inklusiv overførte lån til kredittforetakene: 7,5 (8,2) prosent
Innskuddsvekst i 2019: 9,8 (8,4) prosent
• Styret foreslår ovenfor bankens representantskap et kontantutbytte på 5,72 (4,12) kroner per egenkapitalbevis, totalt 663 (477) mill. kroner. I tillegg foreslås et kundeutbytte på 266 (222) mill. kroner, og en avsetning på 26 (6) mill. kroner til gaver.

Detaljer finner du i kvartalsrapport og kvartalspresentasjon.


Valgmøte for eiere av egenkapitalbevis

Valgmøte for eiere av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østlandet (SPOL) avholdes torsdag 13. februar 2020 - klokken 11.30 i bankens lokaler i Strandgata 15,  Hamar.  
Akrobaten pedestrian bridge at dusk in Oslo, Norway

Årsrapport 2018

Det ble et meget godt resultat i første hele driftsår som fusjonert bank. 
Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker: SPOL

Se oppdatert aksjekurs på Oslo Børs

Finanskalender

Se finanskalender

Rating

Moody's A1, outlook negative

Se rapporter


Kontaktpersoner

Geir-Egil Bolstad
Finansdirektør
918 82 071
Runar Hauge
Finansforvalter Treasury/IR
482 95 659