Resultatpresentasjon, 2. kvartal 2019

Resultatpresentasjon, 2. kvartal 2019

Konserntall 1. halvår 2019*

- Resultat etter skatt: 1 227 (730) millioner kroner
- Egenkapitalavkastning: 16,9 (11,4) prosent
- Resultat per egenkapitalbevis: 7,29 (4,58) kroner
- Netto renteinntekter: 1 027 (1 006) millioner kroner
- Netto provisjons- og andre inntekter: 705 (657) millioner kroner
- Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 621 (194) millioner kroner
- Sum driftskostnader: 983 (918) millioner kroner
- Tap på utlån og garantier: -25 (12) millioner kroner
- Ren kjernekapitaldekning: 16,7 (16,1) prosent

* (Fjorårstall i parentes.)

Sterke tall fra SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet, SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Gruppen inviterte til felles resultatpresentasjon for 2. kvartal 2019.

Tid: Torsdag 8. august 2019 kl. 16.00
Sted: Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo

Presentasjonen ble også overført via web-cast (Se litt lenger opp på denne siden eller klikk her)

Resultatene for SpareBank 1 Østlandet ble offentliggjort 6. august klokken 10.00.

Bilde fra presentasjon av regnskap 2. kvartal 2019. Konsernsjef Richard Heiberg til venstre sammen med finansdirektør Geir-Egil Bolstad.Akrobaten pedestrian bridge at dusk in Oslo, Norway

Årsrapport 2018

Det ble et meget godt resultat i første hele driftsår som fusjonert bank. 
Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker: SPOL

Se oppdatert aksjekurs på Oslo Børs

Finanskalender

Se finanskalender

Rating

Moody's A1, outlook negative

Se rapporter


Kontaktpersoner

Geir-Egil Bolstad
Finansdirektør
918 82 071
Runar Hauge
Finansforvalter Treasury/IR
482 95 659