Webcast 1. kvartal 2023

Solid førstekvartal for SpareBank 1 Østlandet

1. kvartal 2023

(Konserntall. Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2022.)

SpareBank 1 Østlandets resultat for første kvartal 2023 ble 652 (536) millioner kroner etter skatt. Egenkapitalavkastningen ble 13,9 (12,2) prosent.

- Vi er godt fornøyde med resultatet i dette kvartalet, som har vært preget av internasjonal markedsuro og usikkerhet. Mange kunder søker råd i banken, kundeaktivitetene er fortsatt på et høyt nivå og økonomien går bedre enn forventet, sier Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet.

Resultatpresentasjonen ble holdt av finansdirektør Geir-Egil Bolstad (til høyre), her sammen med investorkontakt Bjørn-Erik Orskaug. 

Godt resultat i et annerledes år

Banken har nok et år levert et godt konsernresultat selv om forholdene rundt oss har vært urolige. Det konsernet leverer av gode overskudd og utvikling på flere områder, er av stor betydning for samfunnet vi er en del av.

Webcast 4. kvartal 2022

4. kvartal 2022: Sterk avslutning på 2022

4. kvartal 2022
(Konserntall. Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2021)

SpareBank 1 Østlandets konsernresultat for 2022 ble 1 948 (2 022) millioner kroner etter skatt. Styret foreslår et kontantutbytte på totalt 788 (695) millioner kroner, tilsvarende 6,80 (6,00) kroner per egenkapitalbevis, samt et kundeutbytte på 306 (295) millioner kroner.

Konsernet SpareBank 1 Østlandet avsluttet året 2022 med et solid kvartalsresultat på 622 (505) millioner kroner etter skatt, noe som ga en egenkapitalavkastning på 12,9 (11,1) prosent. 

– Utviklingen i bankens kjernevirksomhet var sterk. Høy aktivitet hos kundene bidro til å gi konsernet en solid vekst gjennom året, sier konsernsjef Richard Heiberg.

Konserndirektør bedriftsmarked Hans Olav Wedvik, finansdirektør Geir-Egil Bolstad og konsernsjef Richard Heiberg.


Bærekraft og samfunn

Vi er svært opptatt av hvordan virksomheten vår påvirker mennesker, miljø og samfunnet rundt oss. Derfor tar vi hensyn til bærekraft i alt vi gjør.

Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker: SPOL

Se oppdatert aksjekurs på Oslo Børs

Rating

Senior Unsecured - Aa3, stable outlook
Senior Non-Preferred - A3, stable outlook
Se rapporter

Finanskalender

 

Se finanskalender

 

Børsmeldinger

Se børsmeldinger

Se flaggmeldinger - ingen siste 12 mnd

Se primærinnsidehandler

Kontaktpersoner

Geir-Egil Bolstad
Finansdirektør
918 82 071
Cathrine Mordal
Finanssjef
480 02 537
Bjørn-Erik Orskaug
Investorkontakt
922 39 185