InvestorEt raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker: SPOL

Se oppdatert aksjekurs på Oslo Børs

Finanskalender

4. kvartal 2017
9. februar 2018

Årsrapport 2017
23. mars 2018

Se finanskalender

Rating

Moody's A1, outlook negative

Se rapporter


Rapport 3. kvartal 2017

  • Resultat etter skatt: 926 millioner kroner
  • Egenkapitalavkastning etter skatt: 10,1 prosent
  • Resultat per EK-bevis: 5,83 kroner
  • Forretningskapital: 144 milliarder kroner (forvaltningskapital og lån overført til kredittforetak)
  • Ren kjernekapitaldekning: 16,9 prosent

Rapport 3. kvartal

Resultatpresentasjon - 3. kvartal


Kontakt

Geir-Egil Bolstad, konserndirektør økonomi og finans, tlf 918 82 071, e-post