Investor

Nøkkeltall i konsernet per 1. kvartal 2019

 • Resultat etter skatt: 757 (314) mill. kroner.
 • Egenkapitalavkastning: 21,2 (9,9) prosent.
 • Resultat per egenkapitalbevis: 4,50 (1,97) kroner.
 • Netto renteinntekter: 508 (495) mill. kroner.
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 341 (323) mill. kroner.
 • Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 423 (45) mill. kroner.
 •  Driftskostnader: 494 (449) mill. kroner.
 • Tap på utlån og garantier: Netto inntektsføring på 33 (kostnad på 5) mill. kroner.
 • Ren kjernekapitaldekning: 16,9 (16,2) prosent.

  (Fjorårstall i parentes). Presentasjon av regnskap 1. kvartal 2019 ble holdt av konsernsjef Richard Heiberg og finansdirektør Geir-Egil Bolstad.

Akrobaten pedestrian bridge at dusk in Oslo, Norway

Årsrapport 2018

Det ble et meget godt resultat i første hele driftsår som fusjonert bank. 


Resultat i emisjonene i SpareBank 1 Østlandet

Styret i SpareBank 1 Østlandet vedtok 22. januar 2019, tildeling i den etterfølgende emisjonen, reparasjonsemisjonen mot LO og ansattemisjonen. Tegningsperioden utløp 21. januar 2019 klokka 16.30.Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker: SPOL

Se oppdatert aksjekurs på Oslo Børs

Finanskalender

Se finanskalender

Rating

Moody's A1, outlook negative

Se rapporter


Kontakt

Geir-Egil Bolstad, konserndirektør økonomi og finans, tlf 918 82 071, e-post