2. kvartal 2020: 
Høy kundeaktivitet, sterk utlånsvekst og spisset kostnadsambisjon

Konserntall. Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2019.

  • Resultat etter skatt: 438 (471) mill. kroner
  • Egenkapitalavkastning: 11,3 (12,8) prosent
  • Netto renteinntekter: 498 (520) mill. kroner
  • Netto provisjons- og andre inntekter: 300 (364) mill. kroner
  • Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 314 (198) mill. kroner
  • Sum driftskostnader: 447 (489) mill. kroner
  • Tap på utlån og garantier: 130 (8) mill. kroner

Se web-basert presentasjon

Resultatpresentasjon, 2. kvartal 2020

SpareBank 1 Østlandet inviterer til resultatpresentasjon for 2. kvartal 2020.

Tid: Onsdag 5. august 2020 kl. 10.00.
Se presentasjonen live.

Presentasjonen holdes av konsernsjef Richard Heiberg og finansdirektør Geir-Egil Bolstad. Presentasjonen holdes på norsk.

Vennligst send oss din påmelding til investor@sb1ostlandet.no.

På samme e-postadresse mottas også spørsmål underveis i presentasjonen.

Kvartalsrapporten med tilhørende informasjon offentliggjøres onsdag 5. august klokken 09.30.

1. kvartal 2020: Stabil bankdrift i en krevende tid
(Konserntall. Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2019)

Se web-basert presentasjon

• Resultat etter skatt: 266 (757) mill. kroner
• Egenkapitalavkastning: 6,9 (21,2) prosent
• Netto renteinntekter: 594 (508) mill. kroner
• Netto provisjons- og andre inntekter: 343 (341) mill. kroner
• Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: minus 48 (423) mill.kroner
• Sum driftskostnader: 487 (494) mill. kroner
• Tap på utlån og garantier: 151 (netto inntektsføring på 33) mill. kroner
• Ren kjernekapitaldekning: 17,0 (16,9) prosent
• Utlånsvekst siste 12 måneder inklusiv lån overført til kredittforetakene: 9,0 (6,5) prosent
• Innskuddsvekst siste 12 måneder: 10,4 (9,5) prosent

Se web-basert presentasjon
Se kvartalsrapport og presentasjon.

 

Sammen om å skape gode resultater i 175 år


2019 ble et godt år for SpareBank 1 Østlandet, med et svært godt konsernresultat, styrket bankdrift og kundevekst. Bankens historie viser en 175 år lang linje med lokalt engasjement og gode resultater for kundene, banken og samfunnet.  


4. kvartal 2019: Sterkt resultat, styrket bankdrift og god kundevekst


(Konserntall. Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2018)
Resultat før skatt: 406 (347) mill. kroner
Resultat etter skatt: 291 (322) mill. kroner
Egenkapitalavkastning: 7,3 (9,1) prosent
Netto renteinntekter: 584 (544) mill. kroner
Netto provisjons- og andre inntekter: 333 (313) mill. kroner
Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 11 (7) mill. kroner
Sum driftskostnader: 490 (506) mill. kroner
Tap på utlån og garantier: 33 (11) mill. kroner
• Utlånsvekst inklusiv overførte lån til kredittforetakene, i kvartalet var 2,3 (0,7) prosent
• Innskuddsveksten i kvartalet var 2,1 (1,8) prosent

Detaljer finner du i kvartalsrapport og kvartalspresentasjon.
 Se også Oslo BørsEt raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker: SPOL

Se oppdatert aksjekurs på Oslo Børs

Finanskalender

Se finanskalender

Rating

Moody's A1, outlook negative

Se rapporter


Kontaktpersoner

Geir-Egil Bolstad
Finansdirektør
918 82 071
Cathrine Mordal
Finanssjef
625 10 910
Runar Hauge
Finansforvalter Treasury/IR
482 95 659