Investor

SpareBank 1 Østlandet gjennomfører rettet emisjon

[09.11.2018] Banken har vedtatt å gjennomføre emisjoner av egenkapitalbevis på opptil 900 millioner kroner, hvorav 700 millioner per 09.11.2018 er allokert gjennom en rettet emisjon mot større eksisterende eiere og nye investorer. Bankens styre vedtok samtidig å gjennomføre en etterfølgende emisjon av inntil 1.619.250 nye egenkapitalbevis. God vekst og økt lønnsomhet i Q3

  • Banken fortsetter å levere på vekst og lønnsomhet, i hovedsak grunnet økte utlån, lave tap og økning i andre inntekter
  • SpareBank 1 Østlandets konsernresultat per 30. september etter skatt var 1 092 millioner kroner etter skatt.
  • Egenkapitalavkastning: 11,1 prosent
  • Resultat per egenkapitalbevis: 6,85 kroner
  • Netto renteinntekter: 1 530 mill. kroner
  • Netto provisjons- og andre inntekter: 973 mill. kroner
  • Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 284  mill. kroner
  • Sum driftskostnader: 1 375 mill. kroner
  • Tap på utlån og garantier: 24 mill. kroner
  • Ren kjernekapitaldekning: 15,9 prosent

Se rapporter og presentasjoner her

Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker: SPOL

Se oppdatert aksjekurs på Oslo Børs

Finanskalender

3. kvartal 2018

25. oktober 2018

Se finanskalender

Rating

Moody's A1, outlook negative

Se rapporter


Kontakt

Geir-Egil Bolstad, konserndirektør økonomi og finans, tlf 918 82 071, e-post