Webcast 3. kvartal 2023

3. kvartal 2023: Et kvartalsresultat preget av solid underliggende bankdrift, men økte tapsavsetninger

3. kvartal 2023 (Konserntall. Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2022)

 • Resultat etter skatt: 417 (441) mill. kroner
 • Egenkapitalavkastning: 8,3 (9,4) prosent
 • Resultat per egenkapitalbevis: 2,41 (2,58) kroner
 • Netto renteinntekter: 941 (694) mill. kroner
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 358 (385) mill. kroner
 • Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: Minus 63 (10) mill. kroner
 • Sum driftskostnader: 533 (496) mill. kroner
 • Tap på utlån og garantier: 134 (19) mill. kroner
 • Utlånsvekst siste kvartal inklusive lån overført til kredittforetak: 1,4 (1,8) prosent
 • Innskuddsvekst siste kvartal: Minus 1,9 (minus 1,1) prosent
 • Utlånsvekst siste 12 måneder inklusiv lån overført til kredittforetakene: 5,4 (9,6) prosent
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 5,0 (8,4) prosent
 • Ren kjernekapitaldekning: 17,7 (18,2) prosent
 • Bankens grønne utlån (inkl. utlån overført til kredittforetakene) utgjorde ved utgangen av tredje kvartal 39 mrd. kroner (31 mrd. kroner)
ost-q3-2023-bjorn-erik-richard-geir-egil.jpg

Fra venstre: Investorkontakt Bjørn-Erik Orskaug, konsernsjef Richard Heiberg og finansdirektør Geir-Egil Bolstad.

Godt resultat i et annerledes år

Banken har nok et år levert et godt konsernresultat selv om forholdene rundt oss har vært urolige. Det konsernet leverer av gode overskudd og utvikling på flere områder, er av stor betydning for samfunnet vi er en del av.


Bærekraft og samfunn

Vi er svært opptatt av hvordan virksomheten vår påvirker mennesker, miljø og samfunnet rundt oss. Derfor tar vi hensyn til bærekraft i alt vi gjør.

Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker: SPOL

Se oppdatert aksjekurs på Oslo Børs

Rating

Senior Unsecured - Aa3, stable outlook
Senior Non-Preferred - A3, stable outlook
Se rapporter

Kontaktpersoner

Geir-Egil Bolstad
Finansdirektør
918 82 071
Cathrine Mordal
Finanssjef
480 02 537
Bjørn-Erik Orskaug
Investorkontakt
922 39 185