Webcast 3. kvartal 2022

3. kvartal 2022: Sterk utvikling i kjernevirksomheten

3. kvartal 2022
(Konserntall. Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2021)

• Resultat etter skatt: 441 (561) mill. kroner
• Egenkapitalavkastning: 9,4 (12,6) prosent
• Resultat per egenkapitalbevis: 2,58 (3,34) kroner
• Netto renteinntekter: 694 (552) mill. kroner
• Netto provisjons- og andre inntekter: 385 (414) mill. kroner
• Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 10 (198) mill. kroner
• Sum driftskostnader: 496 (473) mill. kroner
• Tap på utlån og garantier: 19 (netto inntektsføring på 16) mill. kroner
Utlånsvekst siste kvartal inklusive lån overført til kredittforetak: 1,8 (1,8) prosent
• Innskuddsvekst siste kvartal: minus 1,1 (minus 1,4) prosent
• Utlånsvekst siste 12 måneder inklusiv lån overført til kredittforetakene: 9,6 (5,8) prosent
• Innskuddsvekst siste 12 måneder: 8,4 (6,7) prosent
• Ren kjernekapitaldekning: 18,2 (18,0) prosent


Konsernsjef Richard Heiberg og finansdirektør Geir-Egil Bolstad. 


2021: Sterk vekst og rekordresultat

I tøffe tider søker folk og bedrifter seg til en trygg og stabil bank. Det har vi merket også dette året. Vi har lagt stor vekt på å være tilstede og tilgjengelige for kundene våre gjennom pandemiåret. 

Bærekraft og samfunn

Vi er svært opptatt av hvordan virksomheten vår påvirker mennesker, miljø og samfunnet rundt oss. Derfor tar vi hensyn til bærekraft i alt vi gjør.

Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker: SPOL

Se oppdatert aksjekurs på Oslo Børs

Rating

Senior Unsecured - Aa3, stable outlook
Senior Non-Preferred - A3, stable outlook
Se rapporter

Finanskalender

 

Se finanskalender

 

Børsmeldinger

Se børsmeldinger

Se flaggmeldinger - ingen siste 12 mnd

Se primærinnsidehandler

Kontaktpersoner

Geir-Egil Bolstad
Finansdirektør
918 82 071
Cathrine Mordal
Finanssjef
480 02 537
Bjørn-Erik Orskaug
Investorkontakt
922 39 185