Webcast 4. kvartal 2023

Vennligst send spørsmål til investor@sb1ostlandet.no

4. kvartal 2023 og foreløpig årsregnskap 2023

ost_kvartal.jpg

Nøkkeltall for fjerde kvartal 

(Konserntall.Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2022)

• Resultat etter skatt: 574 (622) mill. kroner
• Egenkapitalavkastning: 11,3 (12,9) prosent
• Resultat per egenkapitalbevis: 3,32 (3,61) kroner
• Netto renteinntekter: 1 005 (789) mill. kroner
• Netto provisjons- og andre inntekter: 319 (370) mill. kroner
• Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 77 (172) mill. kroner
• Sum driftskostnader: 594 (517) mill. kroner
• Tap på utlån og garantier: 39 (63) mill. kroner
• Utlånsvekst siste kvartal inklusive lån overført til kredittforetak: 0,9 (1,1) prosent
• Innskuddsvekst siste kvartal: 2,6 (minus 0,1) prosent
• Ren kjernekapitaldekning: 17,0 (17,7) prosent
• Bankens grønne utlån (inkl. utlån overført til kredittforetakene) utgjorde ved utgangen av fjerde kvartal 39 mrd. kroner (33 mrd. kroner)

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Østlandet:

Fra venstre: 
Richard Heiberg, konsernsjef | CEO, tel.: +47 902 06 018 og
Geir-Egil Bolstad, finansdirektør | CFO, tel.: +47 918 82 07 

 

 

 

 

Foreløpig årsregnskap 2023

(Konserntall. Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2022)

• Resultat etter skatt: 2 222 (1 948) mill. kroner
• Egenkapitalavkastning: 11,3 (10,5) prosent
• Resultat per egenkapitalbevis: 12,99 (11,37) kroner
• Netto renteinntekter: 3 655 (2 693) mill. kroner
• Netto provisjons- og andre inntekter: 1 455 (1 588) mill. kroner
• Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 233 (162) mill. kroner
• Sum driftskostnader: 2 191 (2 037) mill. kroner
• Tap på utlån og garantier: 307 (27) mill. kroner
• Utlånsvekst siste 12 måneder inklusiv lån overført til kredittforetakene: 5,3 (8,7) prosent
• Innskuddsvekst siste 12 måneder: 7,8 (7,2) prosent
• Styret foreslår ovenfor bankens representantskap et kontantutbytte på 7,80 (6,80) kroner per egenkapitalbevis, totalt 903 (788) mill. kroner. I tillegg foreslås et kundeutbytte på 381 (306) mill. kroner, og en avsetning på 6 (31) mill. kroner til gaver. 

Totens Sparebank og SpareBank 1 Østlandet inngår intensjonsavtale om sammenslåing

 

Styrene i Totens Sparebank og SpareBank 1 Østlandet vedtok den 3. januar en intensjonsavtale om å slå sammen de to bankene. Fusjonen vil bidra til en felles satsing i Innlandet, med forsterket lokal tilstedeværelse, nærhet til kunder og ytterligere vekst. 

 

Video placeholder image

Webcast 3. kvartal 2023

3. kvartal 2023: Et kvartalsresultat preget av solid underliggende bankdrift, men økte tapsavsetninger

3. kvartal 2023 (Konserntall. Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2022)

 • Resultat etter skatt: 417 (441) mill. kroner
 • Egenkapitalavkastning: 8,3 (9,4) prosent
 • Resultat per egenkapitalbevis: 2,41 (2,58) kroner
 • Netto renteinntekter: 941 (694) mill. kroner
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 358 (385) mill. kroner
 • Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: Minus 63 (10) mill. kroner
 • Sum driftskostnader: 533 (496) mill. kroner
 • Tap på utlån og garantier: 134 (19) mill. kroner
 • Utlånsvekst siste kvartal inklusive lån overført til kredittforetak: 1,4 (1,8) prosent
 • Innskuddsvekst siste kvartal: Minus 1,9 (minus 1,1) prosent
 • Utlånsvekst siste 12 måneder inklusiv lån overført til kredittforetakene: 5,4 (9,6) prosent
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 5,0 (8,4) prosent
 • Ren kjernekapitaldekning: 17,7 (18,2) prosent
 • Bankens grønne utlån (inkl. utlån overført til kredittforetakene) utgjorde ved utgangen av tredje kvartal 39 mrd. kroner (31 mrd. kroner)

Fra venstre: Investorkontakt Bjørn-Erik Orskaug, konsernsjef Richard Heiberg og finansdirektør Geir-Egil Bolstad.


Bærekraft og samfunn

Vi er svært opptatt av hvordan virksomheten vår påvirker mennesker, miljø og samfunnet rundt oss. Derfor tar vi hensyn til bærekraft i alt vi gjør.

Et raskt overblikk

SpareBank 1 Østlandet

Aksjeinformasjon

Ticker: SPOL

Se oppdatert aksjekurs på Oslo Børs

Rating

Senior Unsecured - Aa3, stable outlook
Senior Non-Preferred - A3, stable outlook
Se rapporter

Kontaktpersoner

Geir-Egil Bolstad
Finansdirektør
918 82 071
Cathrine Mordal
Finanssjef
480 02 537
Bjørn-Erik Orskaug
Investorkontakt
922 39 185
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }