Se web-basert presentasjon 3. kvartal 2020

3. kvartal 2020: Sterk kundevekst og styrket lønnsomhet i SpareBank 1 Østlandet
(Konserntall. Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2019)

• Resultat etter skatt: 438 (409) mill. kroner
• Egenkapitalavkastning: 10,9 (10,7) prosent
• Netto renteinntekter: 536 (554) mill. kroner
• Netto provisjons- og andre inntekter: 392 (350) mill. kroner
• Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 133 (103) mill. kroner
• Sum driftskostnader: 465 (457) mill. kroner
• Tap på utlån og garantier: 47 (24) mill. kroner
• Ren kjernekapitaldekning 17,3 % (16,7 %)

Se vedlagte kvartalsrapport og presentasjon.


Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker: SPOL

Se oppdatert aksjekurs på Oslo Børs

Finanskalender

4. kvartal 2020

12. februar. Offentliggjøring av resultat kl 07.30

Se finanskalender

Rating

Senior Unsecured - Aa3, stable outlook
Senior Non-Preferred - A3, stable outlook

Se rapporter


Kontaktpersoner

Geir-Egil Bolstad
Finansdirektør
918 82 071
Cathrine Mordal
Finanssjef
625 10 910
Runar Hauge
Finansforvalter Treasury/IR
482 95 659