Investor

Solid kvartalsresultat for SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet oppnådde et solid konsernresultat etter skatt på 314 millioner kroner i første kvartal. Egenkapitalavkastningen ble 9,9 prosent.

- Vi har lagt et godt første kvartal bak oss. Det er gledelig å se den positive utviklingen allerede i starten på vårt første hele nye driftsår som fusjonert bank, sier konsernsjef Richard Heiberg.

Se rapport og presentasjon fra 1. kvartal 2018

Foto: Finansdirektør Geir-Egil Bolstad og konsernsjef Richard Heiberg.Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker: SPOL

Se oppdatert aksjekurs på Oslo Børs

Finanskalender

Utbetaling av utbytte
6. april 2018

1. kvartal 2018
27. april 2018

Se finanskalender

Rating

Moody's A1, outlook negative

Se rapporter


Foto: Konsernsjef Richard Heiberg

1. kvartal 2018 (2017) - konsernet
  • Resultat etter skatt: 314 (274) mill. kroner.
  • Egenkapitalavkastning: 9,9 (9,3) prosent.
  • Resultat per egenkapitalbevis: 1,97 (1,73) kroner.
  • Netto renteinntekter: 495 (464) mill. kroner.
  • Netto provisjons- og andre inntekter: 323 (308) mill. kroner.
  • Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 45 (0) mill. kroner.
  • Driftskostnader: 449 (437) mill. kroner.
  • Tap på utlån og garantier: Kostnad på 5 (inngang på 26) mill. kroner.
  • Ren kjernekapitaldekning: 16,2 (16,7) prosent. 

Kontakt

Geir-Egil Bolstad, konserndirektør økonomi og finans, tlf 918 82 071, e-post