Sammen om å skape gode resultater i 175 år


2019 ble et godt år for SpareBank 1 Østlandet, med et svært godt konsernresultat, styrket bankdrift og kundevekst. Bankens historie viser en 175 år lang linje med lokalt engasjement og gode resultater for kundene, banken og samfunnet.  


4. kvartal 2019: Sterkt resultat, styrket bankdrift og god kundevekst


(Konserntall. Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2018)
Resultat før skatt: 406 (347) mill. kroner
Resultat etter skatt: 291 (322) mill. kroner
Egenkapitalavkastning: 7,3 (9,1) prosent
Netto renteinntekter: 584 (544) mill. kroner
Netto provisjons- og andre inntekter: 333 (313) mill. kroner
Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 11 (7) mill. kroner
Sum driftskostnader: 490 (506) mill. kroner
Tap på utlån og garantier: 33 (11) mill. kroner
• Utlånsvekst inklusiv overførte lån til kredittforetakene, i kvartalet var 2,3 (0,7) prosent
• Innskuddsveksten i kvartalet var 2,1 (1,8) prosent

Detaljer finner du i kvartalsrapport og kvartalspresentasjon.
 Se også Oslo Børs

(Se foreløpig årsregnskap nedenfor)

Foreløpig årsregnskap 2019


(Konserntall. Tall i parentes gjelder 2018)
Resultat etter skatt: 1 928 (1 414) mill. kroner
Egenkapitalavkastning: 12,8 (10,5) prosent
Resultat per egenkapitalbevis: 11,55 (8,46) kroner
Netto renteinntekter: 2 166 (2 074) mill. kroner
Netto provisjons- og andre inntekter: 1 388 (1 286) mill. kroner
Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 735 (291) mill. kroner • Sum driftskostnader: 1 930 (1 881) mill. kroner
Tap på utlån og garantier: 32 (35) mill. kroner
Ren kjernekapitaldekning: 17,2 (16,8) prosent
Utlånsveksten i 2019 inklusiv overførte lån til kredittforetakene: 7,5 (8,2) prosent
Innskuddsvekst i 2019: 9,8 (8,4) prosent
• **Bankens representantskap vedtok 26.3.2020 et kontantutbytte på 4,58 kroner per egenkapitalbevis. 
Se børsmelding 26.03

* I tillegg ble det vedtatt et kundeutbytte på 208 mill. kroner
Se børsmelding 26.03

Detaljer finner du i kvartalsrapport og kvartalspresentasjon.

Akrobaten pedestrian bridge at dusk in Oslo, Norway

Årsrapport 2018

Det ble et meget godt resultat i første hele driftsår som fusjonert bank. 
Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker: SPOL

Se oppdatert aksjekurs på Oslo Børs

Finanskalender

Se finanskalender

Rating

Moody's A1, outlook negative

Se rapporter


Kontaktpersoner

Geir-Egil Bolstad
Finansdirektør
918 82 071
Runar Hauge
Finansforvalter Treasury/IR
482 95 659