Web-basert resultatpresentasjon, 1. kvartal 2021

 

Et godt førstekvartal for SpareBank 1 Østlandet

Konserntall 1. kvartal 2021 (*Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2020.)

• Resultat etter skatt: 439 (266) mill. kroner.
• Egenkapitalavkastning: 10,6 (6,9) prosent.
• Resultat per egenkapitalbevis: 2,59 (1,58) kroner.
• Netto renteinntekter: 535 (594) mill. kroner.
• Netto provisjons- og andre inntekter: 379 (343) mill. kroner.
• Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 108 (minus 48) mill. kroner.
• Sum driftskostnader: 485 (487) mill. kroner.
• Tap på utlån og garantier: Netto inntektsføring på 18 (netto kostnad på 151) mill. kroner.
• Ren kjernekapitaldekning: 17,8 (17,0) prosent.
• Utlånsvekst siste 12 måneder inklusiv lån overført til kredittforetakene: 5,7 (9,0) prosent.
• Innskuddsvekst siste 12 måneder: 9,5 (10,4) prosent
Se kvartalsrapport og presentasjon.

- Et meget godt konsernresultat i et spesielt år

Høyt aktivitetsnivå, god kundekontakt og sterk kundevekst har preget SpareBank 1 Østlandets drift i 2020.  – Vi er meget godt fornøyd med organisasjonens leveranser dette krevende året, sier konsernsjef Richard Heiberg.


Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker: SPOL

Se oppdatert aksjekurs på Oslo Børs

Finanskalender

2. kvartal 2021

10. august. Offentliggjøring av resultat kl 10.00

Se finanskalender

Rating

Senior Unsecured - Aa3, stable outlook
Senior Non-Preferred - A3, stable outlook

Se rapporter


Kontaktpersoner

Geir-Egil Bolstad
Finansdirektør
918 82 071
Cathrine Mordal
Finanssjef
625 10 910
Runar Hauge
Finansforvalter Treasury/IR
482 95 659