SpareBank 1 Østlandet: Presentasjon av foreløpig årsregnskap 2019

 SpareBank 1 Østlandet inviterer til presentasjon av regnskap for 4. kvartal 2019 og foreløpig årsregnskap for 2019.

Tid:        Fredag 7. februar kl. 08.15

Sted:     SpareBank 1 Markets lokaler i Olav Vs gate 5, Oslo

Presentasjonen holdes av konsernsjef Richard Heiberg og finansdirektør Geir-Egil Bolstad.

Det serveres en enkel frokost fra kl 08:00.

Påmelding til corporateaccess@sb1markets.no

For de som ikke har anledning til å delta vil presentasjonen bli overført via web-cast på denne siden. 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12v

Sterkt kvartalsresultat

3. kvartal 2019

(Konserntall. Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2018)

• Resultat etter skatt: 409 (362) mill. kroner
• Egenkapitalavkastning: 10,7 (10,8) prosent
• Netto renteinntekter: 554 (524) mill.kroner
• Netto provisjons- og andre inntekter: 350 (316) mill. kroner
• Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 103 (90) mill. kroner
• Sum driftskostnader: 457 (457) mill. kroner
• Tap på utlån og garantier: 24 (12) mill. kroner


Per 30. september 2019

(Konserntall. Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2018)

• Resultat etter skatt: 1 637 (1 092) mill. kroner
• Egenkapitalavkastning: 14,8 (11,1) prosent
• Resultat per egenkapitalbevis: 9,72 (6,85) kroner
• Netto renteinntekter: 1 582 (1 530) mill. kroner
• Netto provisjons- og andre inntekter: 1 055 (973) mill. kroner
• Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 724 (284) mill. kroner
• Sum driftskostnader: 1 441 (1 375) mill. kroner
• Tap på utlån og garantier: 0 (24) mill. kroner
• Ren kjernekapitaldekning: 16,7 (15,9) prosent.

Konsernsjef Richard Heiberg til venstre sammen med finansdirektør Geir-Egil Bolstad.

Last ned rapportene:

Rapport 3. kvartal

Presentasjon 3. kvartal

Fact book and APM



Akrobaten pedestrian bridge at dusk in Oslo, Norway

Årsrapport 2018

Det ble et meget godt resultat i første hele driftsår som fusjonert bank. 




Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker: SPOL

Se oppdatert aksjekurs på Oslo Børs

Finanskalender

Se finanskalender

Rating

Moody's A1, outlook negative

Se rapporter


Kontaktpersoner

Geir-Egil Bolstad
Finansdirektør
918 82 071
Runar Hauge
Finansforvalter Treasury/IR
482 95 659