Et sterkt resultat i tredje kvartal og utbytter betales i november

3. kvartal 2021 (Konserntall. *Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2020)

• Resultat etter skatt: 561 (438) millioner kroner
• Egenkapitalavkastning: 12,6 (10,9) prosent
• Netto renteinntekter: 552 (536) millioner kroner
• Netto provisjons- og andre inntekter: 414 (392) millioner kroner
• Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 198 (133) millioner kroner
• Sum driftskostnader: 473 (465) millioner kroner
• Tap på utlån og garantier: Netto inntektsføring på 16 millioner kroner (netto kostnad på 47 millioner kroner)
• Ren kjernekapitaldekning 18,0 (17,3) prosent

Se vedlagte kvartalsrapport og presentasjon.

Bildet: Geir-Egil Bolstad, finansdirektør og Bjørn-Erik Orskaug, IR-ansvarlig

Web-basert resultatpresentasjon

Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker: SPOL

Se oppdatert aksjekurs på Oslo Børs

Finanskalender

 

Se finanskalender

 

Rating

Senior Unsecured - Aa3, stable outlook
Senior Non-Preferred - A3, stable outlook

Se rapporter

Kontaktpersoner

Geir-Egil Bolstad
Finansdirektør
918 82 071
Cathrine Mordal
Finanssjef
480 02 537
Bjørn-Erik Orskaug
Investorkontakt
922 39 185