Investor

Velkommen til
presentasjon 1. kvartal 2018

SpareBank 1 Østlandet (SPOL) offentliggjør regnskap for 1. kvartal 2018 fredag 27. april kl 07:00

I den anledning inviteres det til presentasjon:

Tid:        Fredag 27. april 2018 kl 08.15
Sted:     SpareBank 1 Markets, Olav V's gate 5
Det vil bli servert en enkel frokost fra kl 08.00.

Presentasjonen holdes av administrerende direktør Richard Heiberg og finansdirektør Geir-Egil Bolstad.Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker: SPOL

Se oppdatert aksjekurs på Oslo Børs

Finanskalender

Utbetaling av utbytte
6. april 2018

1. kvartal 2018
27. april 2018

Se finanskalender

Rating

Moody's A1, outlook negative

Se rapporter


Årsresultat 2017 (2016) - konsernet

  • Forretningskapital 147 (137) mrd. kroner
  • Resultat etter skatt: 1.263 (1.100) mill. kroner
  • Egenkapitalavkastning: 10,2 (10,5) prosent
  • Resultat per EK-bevis: 7,92 (6,95) kroner
  • Netto renteinnntekter 1.956 (1.490) mill. kroner
  • Netto provisjons- og andre inntekter (1.263 (939) mill. kroner
  • Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 277 (220) mill. kroner
  • Driftskostnader 1.898 (1.203) mill. kroner
  • Tap på utlån og garantier: Inngang på 20 (kostnad på 75) mill. kroner
  • Ren kjernekapitaldekning: 16,8 (16,9) prosent

Se årsrapport 2017


Kontakt

Geir-Egil Bolstad, konserndirektør økonomi og finans, tlf 918 82 071, e-post