Video placeholder image

Mange ulike jobbmuligheter

Noen stillinger i konsernet er kundeorienterte, andre krever spesialistkompetanse på ulike områder som analyse, marked/web, finans/økonomi/regnskap, Organisasjon /HR, IT drift og IT utvikling, prosess, prosjekter, risiko, compliance for å nevne noen områder. I tillegg finnes en rekke lederstillinger på ulike nivå. De aller fleste ansatte i SpareBank 1 Østlandet arbeider med mennesker -  det vil si våre person- og næringslivskunder. 

Personmarkedet

Ønsker du en jobb hvor du kan gjøre en forskjell for mennesker? Dine råd kan gjøre drømmer til virkelighet. Ta kontakt med vår HR-avdeling, så får du vite mer om hva det vil si å arbeide som finansrådgiver, og hvorfor vi legger til rette for at du skal kunne mestre jobben best mulig.

Bedriftsmarkedet

Vil du jobbe tett på næringslivet og bidra til vekst og utvikling? Som bedriftsrådgiver driver du  rådgivning innen finansiering, sparing/plassering, forsikring og betalingsformidling til bedrifter.

Hva får du hos oss? 

 • En offensiv arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og sterkt fagmiljø.
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • God opplæring.
 • Konkurransedyktig lønn og ansattordninger.

Vil du vite mer? Les mer i tabellen nedenfor. 

 • I tillegg til den kompetansen du tar med deg inn er vi opptatt av at du skal videreutvikle deg og lære mer. Du har selv et viktig ansvar for din egen utvikling. Våre ledere og HR avdelingen vil bistå med støtte og verktøy. Endring skjer kontinuerlig og slik er det også i vår virksomhet. Vi ønsker å legge til rette for ett internt arbeidsmarked der vi synliggjør ulike karriereveier og legger til rette for hospitering på tvers av enheter. Ved rekruttering prioriteres fast ansatte fremfor eksterne dersom det ikke er signifikante forskjeller i forhold til kompetansekravene for stillingen. Dette skal bidra til at du kan utvikle deg hos oss. 

 • God balanse mellom jobb og fritid
  Vi vet at våre medarbeidere er mennesker med engasjement, interesser, familie og venner som de bruker tid på utenfor arbeidstiden. Vi tenker helhetlig på våre medarbeidere, og med det mener vi det livet de lever, hele døgnet. Derfor vil du oppleve en arbeidsgiver som både ønsker og forstår at det finnes noe mer i livet enn bare arbeid.

  Fordeler for deg
  Hos oss får du mange fordeler som gode forsikringsordninger og gunstige lånebetingelser.

  Trening
  Fysisk trening er noe vi alle kan engasjere oss i, uavhengig av våre individuelle forutsetninger og egenskaper. Fysisk trening og fysiske prestasjoner har svært mange likhetstrekk med våre daglige prestasjoner i jobbsituasjonen. Er man i god form presterer man også bedre på jobb. Når vi i tillegg trener sammen med kolleger får vi enda en dimensjon, nemlig teamutvikling. Derfor har vi mange ulike treningstilbud for våre medarbeidere, blant annet gjennom bankens bedriftsidrettslag.

 • Det interne jobbmarkedet hos oss er stort. Vi er en del av en landsdekkende allianse, med både banker og ulike datterselskaper. 

  Som medarbeider i SpareBank 1 Østlandet kjenner du banken godt, og har opparbeidet en kunnskap og kompetanse som banken nyter godt av. 

  Er du klar for nye utfordringer er det ikke sikkert du trenger å søke deg så langt bort. Innad i banken og i våre datterselskaper er det mange stillinger som kan være noe for nettopp deg. 

  Det finnes ulike prosjekter i SpareBank 1-alliansen, SpareBank 1 Banksamarbeidet og stillinger i våre datterselskaper som kan være aktuelle. Her er det mange muligheter i spennende miljøer og innen ulike kompetansefelt.

Har du lyst til å være trainee hos oss?

SpareBank 1 Østlandet er medlemsbedrift i Trainee Innlandet, som er et toårig program der du får anledning til å jobbe i inntil tre medlemsbedrifter. For å være kvalifisert må du ha minst fire års utdannelse fra universitet eller høyskole. Siden traineeordningen startet i 1999 har vi tatt imot mange traineer, og flere av dem er ansatt i konsernet i dag. 

SpareBank 1 kåret til en av Norges mest attraktive arbeidsgivere

Hvert år presenterer Universum norske studenters drømmearbeidsgivere. SpareBank 1 styrker seg kraftig i rankingen for 2020. - Resultatet varmer og motiverer, sier vår HR-leder.